Byggföretag Stockholm

Allt inom bygg och byggledning | 08-410 157 80

VI SKÖTER
ALLT INOM BYGG
08-410 157 80 | info@bebo.nu

BYGGFÖRETAG STOCKHOLM 

Välkommen till B Bodin Bygg & Byggledning AB. Vi erbjuder heltäckande tjänster inom bygg och byggledning vilket innebär att vi följer dig genom hela processen från idé till slutförande och kvalitetskontroll. Vi är ett etablerat byggföretag i Stockholm med lång erfarenhet av branschen vilket gör oss till den optimala partnern för dig som söker snabba, högkvalitativa och pålitliga resultat.

Oavsett om det rör sig om en om- eller tillbyggnad av ett kontor, totalentreprenad, delad entreprenad eller något annat projekt har vi på B Bodin Bygg & Byggledning de resurser som krävs för att utföra jobbet på bästa möjliga sätt. Vi har en kompetensbredd som gör att vi förstår alla delar av byggprocessen, något om underlättar vid exempelvis delad entreprenad där vi sköter all kommunikation med underleverantörer och ser till att de levererar material och tjänster på samma höga nivå som du som kund förväntar dig från oss. Är du intresserad av att inleda ett samarbete, höra dig för mer utförligt om våra tjänster eller om du bara vill veta mer om företaget är du alltid välkommen att kontakta oss via mail eller på telefon: 08-410 157 80

Kunnigt och engagerat med fokus på kunden

För att överleva i den här branschen krävs det ett hundraprocentigt engagemang från alla inblandade i projektet. Kombinerar man det engagemanget med en mångårig erfarenhet samt yrkeskunniga anställda får man fram de toppresultat som vi eftersträvar. Detta gäller såväl i de fall där vi sköter hela projektet på egen hand som när vi måste anlita underleverantörer. Vi tar ansvar för att de levererar på topp och ser till att material såväl som arbetsinsats följer våra riktlinjer. 

Vi strävar efter att ge dig som kund ett fullständigt fokus under arbetets gång. Detta handlar mycket om att vara lyhörda och flexibla inför dina önskemål, vara närvarande i alla steg samt ha en öppen kommunikation där du känner att du kan få utrymme för dina tankar och åsikter. I de flesta typer av byggprojekt händer det att förutsättningarna förändras under tidens gång. Då gäller det som byggföretag att vara proaktiv, lyhörd och anpassningsbar för att snabbt kunna styra in projektet i rätt riktning. Detta är någonting som många års erfarenhet har gett oss goda möjligheter att hantera. 

blåkopia

Helhetstänk gällande miljö och kvalitet

Givetvis finns det inom företaget instanser som är inriktade på att säkerställa en jämn hög kvalitet överlag. Bland annat är vi certifierade enligt byggbranschens egna kvalitetssystem BF9K och vi gör även regelbundna uppföljningar på utförda arbeten för att se till att du som kund även är nöjd över ett längre perspektiv.

Vi har även ett väletablerat miljötänk som genomsyrar hela organisationen. Det rör sig om allt från att välja rätt material och arbetsmetoder till att försöka hålla nere på transporter och resor för att minska vår användning av fossila bränslen.

Vi levererar i tid

I byggbranschen är tid en av de viktigaste aspekterna. Ofta är det många olika företag som arbetar parallellt, några med bygg, några med ekonomi och några med marknadsföring osv. Detta gör att det är viktigt att få klart projektet på utsatt tid så att allt kan fungera tillsammans. Detta är även viktigt exempelvis när man utför en ombyggnation av ett kontor eller en butik. Ju snabbare vi blir klara med arbetet, desto snabbare kan verksamheten återupptas och verksamheten kan börja generera pengar igen. 

Vi gör noggranna planeringar för att kunna göra en så snabb och rättvisande tidsplan som möjligt. Skulle det dyka upp saker som förändrar planeringen försöker vi vara öppna med kommunikationen så att du som kund alltid vet vad du har att vänta dig.

Goda referenser och pålitliga samarbetspartners

Under alla de år vi arbetat inom bygg och byggledning har vi lyckats bygga upp ett stort nätverk av nöjda kunder och trygga samarbetspartners. Är du intresserad av att få ta del av referenser som är relevanta för den typ av tjänst som du är intresserad av är det bara att kontakta oss så sammanställer vi en lista som passar dig. 

I vår bransch är det även väldigt viktigt att ha bra och professionella samarbetspartners som man vet att man kan lita på i alla väder. Vi är tydliga med att kommunicera vilka krav vi har på slutresultatet och ser till att de är väl införstådda med vilka förväntningar och önskemål du som kund har på resultatet

 

Ditt byggföretag i Stockholm!