Bygga Altan

Ska du bygga altan i Stockholm?

Vi hjälper till med att bygga altan på villor, fritidshus, servicehus och kontorsbyggnader i Stockholm med omnejd. Med oss får du en professionell partner som genomför projektet enligt konstens alla regler och ger dig en altan som blir hållbar och säker.

Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert på ditt altanbygge!


Professionella hantverkare

Även om altanbygge är ett populärt hemmaprojekt som många fastighetsägare känner sig manade att ta sig an, så kommer resultatet alltid att bli bättre av att anlita professionella hantverkare för jobbet. Vi kan dimensionera och anpassa material och design för att passa i på byggnaden in övrigt och se till att altanen blir hållbar samtidigt som man håller nere kostnaderna genom att inte använda mer material än nödvändigt.

Behövs bygglov för altan?

Om din altan behöver bygglov från kommunen eller ej beror på hur och var den ska byggas. För att vara befriad från bygglov får din altan inte byggas fristående utan måste ligga i direkt anslutning till huset. Dessutom får den inte bygga ut mer än 3,6 meter från huskroppen och får inte heller ligga mindre än 4,5 meter från tomtgränsen. Altanen får inte heller vara högre än 1,8 meter med staket inräknat.

Ett exempel på när bygglov krävs är om din altan ska byggas på en sluttande tomt, så att altanen blir högre och det bildas ett utrymme under den. Ett annat exempel är när man måste ta upp en dörr för tillträde till altanen, då krävs alltid bygglov. Vi hjälper dig gärna med att planera din altan så att du slipper ansöka om bygglov, och om bygglov ändå krävs så kan vi hjälpa dig med bygglovsansökan.

Vi bygger din altan i Stockholm