Byggföretag Stockholm

Heltäckande tjänster inom bygg och byggledning | 08-410 157 80

CERTIFIERAD PARTNER
FÖR ALLT INOM BYGG
08-410 157 80 | [email protected]

BYGGFÖRETAG STOCKHOLM 

Välkommen till B Bodin Bygg & Byggledning AB. Vi erbjuder heltäckande tjänster inom bygg och byggledning vilket innebär att vi följer dig genom hela processen från idé till slutförande och kvalitetskontroll. Vi är ett etablerat byggföretag i Stockholm med lång erfarenhet av branschen vilket gör oss till den optimala partnern för dig som söker snabba, högkvalitativa och pålitliga resultat.


Oavsett om det rör sig om en om- eller tillbyggnad av ett kontor, totalentreprenad, delad entreprenad eller något annat projekt har vi på B Bodin Bygg & Byggledning de resurser som krävs för att utföra jobbet på bästa möjliga sätt. Vi har en kompetensbredd som gör att vi förstår alla delar av byggprocessen, något om underlättar vid exempelvis delad entreprenad där vi sköter all kommunikation med underleverantörer och ser till att de levererar material och tjänster på samma höga nivå som du som kund förväntar dig från oss.

Är du intresserad av att inleda ett samarbete, höra dig för mer utförligt om våra tjänster eller om du bara vill veta mer om företaget är du alltid välkommen att kontakta oss via mail eller på telefon: 08-410 157 80

Brett tjänsteutbud

Vi arbetar med allt inom bygg i Stockholm. Oavsett om det rör sig om ombyggnad och tillbyggnad, nyproduktion eller byggledning och samordning av större byggprojekt. Våra kunder och samarbetspartners är några av de största aktörerna i branschen och de återvänder till oss för nya projekt då de vet att de kan lita på oss till hundra procent.

Kunnigt och engagerat med fokus på kunden

För att överleva i den här branschen krävs det ett hundraprocentigt engagemang från alla inblandade i projektet. Kombinerar man det engagemanget med en mångårig erfarenhet samt yrkeskunniga anställda får man fram de toppresultat som vi eftersträvar. Detta gäller såväl i de fall där vi sköter hela projektet på egen hand som när vi måste anlita underleverantörer. Vi tar ansvar för att de levererar på topp och ser till att material såväl som arbetsinsats följer våra riktlinjer. 

Vi strävar efter att ge dig som kund ett fullständigt fokus under arbetets gång. Detta handlar mycket om att vara lyhörda och flexibla inför dina önskemål, vara närvarande i alla steg samt ha en öppen kommunikation där du känner att du kan få utrymme för dina tankar och åsikter. I de flesta typer av byggprojekt händer det att förutsättningarna förändras under tidens gång. Då gäller det som byggföretag att vara proaktiv, lyhörd och anpassningsbar för att snabbt kunna styra in projektet i rätt riktning. Detta är någonting som många års erfarenhet har gett oss goda möjligheter att hantera. 

blåkopia

Helhetstänk gällande miljö och kvalitet

Givetvis finns det inom företaget instanser som är inriktade på att säkerställa en jämn hög kvalitet överlag. Bland annat är vi certifierade enligt byggbranschens egna kvalitetssystem BF9K och vi gör även regelbundna uppföljningar på utförda arbeten för att se till att du som kund även är nöjd över ett längre perspektiv.

Vi har även ett väletablerat miljötänk som genomsyrar hela organisationen. Det rör sig om allt från att välja rätt material och arbetsmetoder till att försöka hålla nere på transporter och resor för att minska vår användning av fossila bränslen.

Självklart följer vi arbetsmiljölagstiftningen och ser även till att samtliga anställda är uppdaterade på och följer den gällande arbetsmiljöplanen. Detta för att samtliga inblandade ska trivas och känna sig säkra och trygga på byggarbetsplatsen.

Vi levererar i tid

I byggbranschen är tid en av de viktigaste aspekterna. Ofta är det många olika företag som arbetar parallellt, några med bygg, några med ekonomi och några med marknadsföring osv. Detta gör att det är viktigt att få klart projektet på utsatt tid så att allt kan fungera tillsammans utan fördröjning. Detta är även viktigt exempelvis när man utför en ombyggnation av ett kontor eller en butik. Ju snabbare vi blir klara med arbetet, desto snabbare kan verksamheten återupptas och verksamheten kan börja generera pengar igen. 

Vi gör noggranna planeringar för att kunna göra en så snabb och rättvisande tidsplan som möjligt; oavsett om det är vi som leder arbetet eller om vi är en del av ett team. Skulle det dyka upp saker som förändrar planeringen försöker vi vara öppna med kommunikationen så att du som kund alltid vet vad du har att vänta dig.

Goda referenser och pålitliga samarbetspartners

Under alla de år vi arbetat inom bygg och byggledning har vi lyckats bygga upp ett stort nätverk av nöjda kunder och trygga samarbetspartners. Är du intresserad av att få ta del av referenser som är relevanta för den typ av tjänst som du är intresserad av är det bara att kontakta oss så sammanställer vi en lista som passar dig och de tjänster som du är intresserad av. 

I vår bransch är det även väldigt viktigt att ha bra och professionella samarbetspartners som man vet att man kan lita på i alla väder. Vi är tydliga med att kommunicera vilka krav vi har på slutresultatet och ser till att de är väl införstådda med vilka förväntningar och önskemål du som kund har på resultatet.

Tydliga kontrakt och transparent redovisning

Vid upprättandet av kontrakt eller avtal är vi noggranna med att gå genom alla delar av det skriftliga för att garantera att samtliga partner förstår vad det är som gäller. Detta är en självklarhet för oss och är ett lätt sätt att undvika framtida missförstånd. Vi ser även till att göra en grundlig uppföljning efter avslutat arbete för att redovisa resultat, tids- och materialåtgång samt övriga detaljer som kan vara relevanta för dig som kund och oss som byggföretag.

kontrakt vid byggprojekt

Detta gäller i samma höga grad vid samarbete med andra byggföretag som när det är vi som ensamma bär ansvaret för projektet. En tydlig transparens och god uppföljning är en stor bidragande faktor till att många av våra kunder återkomemr för nya spännande projekt. 

Läs mer

Här lägger vi upp relevanta och intressanta artiklar om byggbranschen och om de tjänster vi tillhandahåller. Fullständigt artikelarkiv hittar du här!

Ombyggnad av hotell

18 okt 2018

En hotellombyggnad är ett stort projekt, som kräver noggrann planering. Ett hotell har oftast inte råd att stänga hela verksamheten utan att tappa för mycket inkomster och därför är det av vikt att planeringen möjliggör att delar av hotellet kan drivas som vanligt medan andra delar stängs av i perioder. ”Hos B Bodin Bygg har [...]


Byggbranschens certifiering BF9K | Så fungerar den

4 sep 2018

BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem som togs fram år 2000 av Stockholms Byggmästareförening, och det har numera certifierade företag knutna till sig över hela landet. Med hjälp av BF9K kan ett företag smidigt och enkelt anpassa sina rutiner och sitt arbetssätt för att på ett bra sätt möta de krav som finns från samhället [...]


Vilka arbetar på ett byggföretag?

6 apr 2018

Att anlita ett byggföretag innebär att du kommer att komma i kontakt med väldigt många olika yrkesmän - eller bara med någon specifik yrkesgrupp. Förklaringen till detta utgår naturligtvis från det självklara - vad är det du behöver hjälp med? "Vilka yrkesmän du kommer att stöta på beror på hus pass stort projekt det hela [...]


Kontroll av byggföretag

26 mar 2018

Att man idag kan använda sig av Rot-avdraget och därigenom dra av 30% av den totala arbetskostnaden för att renovera, bygga nytt eller reparera saker som gått sönder är på det stora hela väldigt positivt. Byggbranschen blommar; fler företag har startat och samtidigt så är det fler privatpersoner som har fått råd att förverkliga sina [...]


Energiåtgärder

21 mar 2018

Genom att renovera och exempelvis tilläggsisolera en fastighet så kan du spara väldigt mycket pengar. Det går alltid att göra en äldre fastighet mer energisnål.  "På det stora hela så finns det många sätt att nå en lägre energikostnad i en fastighet. Vi har två stycken nyckelord kring hur man ska tänka gällande denna ständigt [...]


 

Ditt byggföretag i Stockholm!