Byggföretag Stockholm

Heltäckande tjänster inom bygg och byggledning | 08-410 157 80

CERTIFIERAD PARTNER
FÖR ALLT INOM BYGG

Ditt byggföretag i Stockholm 

Välkommen till B Bodin Bygg & Byggledning AB. Vi erbjuder heltäckande tjänster inom bygg och byggledning vilket innebär att vi följer dig genom hela processen från idé till slutförande och kvalitetskontroll. Vi är ett etablerat byggföretag i Stockholm med lång erfarenhet av branschen vilket gör oss till den optimala partnern för dig som söker snabba, högkvalitativa och pålitliga resultat.

Kontakta oss idag om du är intresserad av att boka in ett möte eller om du vill begära en offert på någon av våra byggtjänster. Du når oss enklast via formuläret här på sidan.


Skräddarsydd service

Oavsett om det rör sig om en ombyggnad eller tillbyggnad av ett kontor, totalentreprenad, delad entreprenad, eller något annat projekt, har vi på B Bodin Bygg & Byggledning de resurser som krävs för att utföra jobbet på bästa möjliga sätt. Vi har en kompetensbredd som gör att vi förstår alla delar av byggprocessen. Något som underlättar vid exempelvis delad entreprenad där vi sköter all kommunikation med underleverantörer och ser till att de levererar material och tjänster på samma höga nivå som du som kund kan förvänta dig från oss.

Är du intresserad av att inleda ett samarbete? Välkommen att höra av dig till oss för mer utförlig information om våra tjänster – eller om du bara vill veta mer om företaget. Du är alltid välkommen att kontakta oss via mail eller på telefon: 08-410 157 80

Brett tjänsteutbud

Vi arbetar med allt inom bygg i Stockholm. Oavsett om det rör sig om ombyggnad och tillbyggnad, nyproduktion eller byggledning och samordning av större byggprojekt. Våra kunder och samarbetspartners är några av de största aktörerna i branschen och de återvänder till oss för nya projekt då de vet att de kan lita på oss till hundra procent.

Kunnigt och engagerat med fokus på kunden

För att överleva i den här branschen krävs det ett hundraprocentigt engagemang från alla inblandade i projektet. Kombinerar man det engagemanget med en mångårig erfarenhet samt yrkeskunniga hantverkare får man fram de toppresultat som vi eftersträvar. Detta gäller såväl i de fall där vi sköter hela projektet på egen hand, som när vi måste anlita underleverantörer. Vi tar ansvar för att de levererar på topp och ser till att alla material, såväl som arbetsinsats, följer våra riktlinjer. 

Vi strävar efter att ge dig, som kund, ett fullständigt fokus under arbetets gång. Detta handlar mycket om att vara lyhörda och flexibla inför dina önskemål, vara närvarande i alla steg samt ha en öppen kommunikation där du känner att du kan få utrymme för dina tankar och åsikter. I de flesta typer av byggprojekt händer det att förutsättningarna ändras under tidens gång. Då gäller det som byggföretag att vara proaktiv, lyhörd och anpassningsbar för att snabbt kunna styra in projektet i rätt riktning. Detta är någonting som många års erfarenhet har gett oss goda möjligheter att hantera. 

blåkopia

Helhetstänk gällande miljö och kvalitet

Givetvis finns det inom företaget instanser som är inriktade på att säkerställa en jämn hög kvalitet överlag. Bland annat är vi certifierade enligt byggbranschens egna kvalitetssystem BF9K och vi gör även regelbundna uppföljningar på utförda arbeten för att se till att du som kund även är nöjd över ett längre perspektiv.

Vi har även ett väletablerat miljötänk som genomsyrar hela organisationen. Det rör sig om allt från att välja rätt material och arbetsmetoder till att försöka hålla nere på transporter och resor för att minska vår användning av fossila bränslen.

Självklart följer vi arbetsmiljölagstiftningen och ser även till att samtliga anställda är uppdaterade på och följer den gällande arbetsmiljöplanen. Detta för att samtliga inblandade ska trivas och känna sig säkra och trygga på byggarbetsplatsen.

Vi levererar i tid

I byggbranschen är tid en av de viktigaste aspekterna. Ofta är det många olika företag som arbetar parallellt, några med bygg, några med ekonomi och några med marknadsföring osv. Detta gör att det är viktigt att få klart projektet på utsatt tid så att allt kan fungera tillsammans, utan fördröjning. Detta är även viktigt exempelvis när man utför en ombyggnation av ett kontor eller en butik. Ju snabbare vi blir klara med arbetet, desto snabbare kan verksamheten återupptas och verksamheten kan börja generera pengar igen. 

Vi gör noggranna planeringar för att kunna göra en så snabb och rättvisande tidsplan som möjligt; oavsett om det är vi som leder arbetet eller om vi är en del av ett team. Skulle det dyka upp saker som förändrar planeringen försöker vi vara öppna med kommunikationen så att du som kund alltid vet vad du har att vänta dig.

Goda referenser och pålitliga samarbetspartners

Under alla de år vi arbetat inom bygg och byggledning har vi lyckats bygga upp ett stort nätverk av nöjda kunder och trygga samarbetspartners. Är du intresserad av att få ta del av referenser som är relevanta för den typ av tjänst som du är intresserad av är det bara att kontakta oss så sammanställer vi en lista som passar dig och de tjänster som du är intresserad av. 

I vår bransch är det även väldigt viktigt att ha bra och professionella samarbetspartners som man vet att man kan lita på i alla väder. Vi är tydliga med att kommunicera vilka krav vi har på slutresultatet och ser till att de är väl införstådda med vilka förväntningar och önskemål du som kund har på resultatet.

Tydliga kontrakt och transparent redovisning

Vid upprättandet av kontrakt eller avtal är vi noggranna med att gå genom alla delar av det skriftliga för att garantera att samtliga partner förstår vad det är som gäller. Detta är en självklarhet för oss och är ett lätt sätt att undvika framtida missförstånd. Vi ser även till att göra en grundlig uppföljning efter avslutat arbete för att redovisa resultat, tids- och materialåtgång samt övriga detaljer som kan vara relevanta för dig som kund och oss som byggföretag.

kontrakt vid byggprojekt

Detta gäller i samma höga grad vid samarbete med andra byggföretag som när det är vi som ensamma bär ansvaret för projektet. En tydlig transparens och god uppföljning är en stor bidragande faktor till att många av våra kunder återkomemr för nya spännande projekt. 

Läs mer

Här lägger vi upp relevanta och intressanta artiklar om byggbranschen och om de tjänster vi tillhandahåller. Fullständigt artikelarkiv hittar du här!

Bygga om ett k-märkt hus – detta gäller

9 mar 2020

K-märkta hus ska skyddas eftersom de har ett kulturhistoriskt värde. För dig som ägare ställer det högre krav när du ska renovera. Så för dig som ska bygga om ett k-märkt hus - detta gäller: Vi i Sverige är i stort sett överens om att vi ska bevara gamla byggnader om det går. Byggnader som [...]


Regler för handikappsanpassning av offentliga lokaler

29 jan 2020

Alla ska ha rätt att kunna vistas i det offentliga rummet. Här kan du läsa vilka regler för handikappanpassning av offentliga lokaler som gäller i Sverige: Alla i det svenska samhället har rätt att kunna nå, besöka och nyttja våra offentliga lokaler. Vi kan tänka att det är rum som vi i det här landet [...]


När beräknas Slussen vara klar?

5 dec 2019

Ombyggnationen av Slussen var länge en het potatis i Stockholm och det var en fråga som tydligt delade staden i två läger. Den ena sidan såg saken lite ur ett romantiskt skimmer. Man ville bevara slussen i den form den alltid sett ut. Det går att förstå. Slussen och slussenområdet är ett arkitektoniskt landmärke i [...]


Så många bostäder byggs det i Stockholm varje år

15 okt 2019

Stockholm är den stad i Sverige som står inför den största utmaningen sett till bostäder kontra antalet invånare. Det finns ett underskott av framförallt hyresrätter och det är också en av anledningarna till varför priserna för bostäder är så pass hög. Stockholm har höga mål och ambitioner vad gäller byggande - för att klara framtiden [...]


Många byggföretag går i konkurs

14 aug 2019

Byggbranschen är tuff för närvarande, inte minst mindre företag med få anställda. Många byggföretag, inte minst i Stockholm, gick i konkurs under 2018.   Under första halvan av 2018 gick inte mindre än 602 byggföretag i konkurs, och inget tyder på att trenden håller på att mattas. Detta trots att den allmänna ekonomin är fortsatt [...]


När kommer bostadspriserna gå ner?

5 jun 2019

Det råder stor osäkerhet kring bostadsmarknaden och vart den är på väg, både på kort och lång sikt. Många experter uttalar sig tvärsäkert, men hur mycket ska man egentligen lita på tre ”expertröster” som viftar bort talet om fortsatt sjunkande priser, när de alla tre arbetar som mäklare i Stockholm? Andra röster, som bankerna till [...]


Fortsatt stort behov av nya äldreboenden

29 apr 2019

Det har under flera år rått platsbrist på äldreboenden i hela landet. Anledningen är enkel: vi blir fler och fler äldre i samhället. Platsbristen finns i hela landet, men märks kanske mest i storstäderna. Och värre ska det bli: De närmaste sju åren, fram till 2026, kommer antalet personer över åttio år att öka med [...]


 

Ditt byggföretag i Stockholm!