Certifierad partner
för allt inom bygg

Heltäckande tjänster inom bygg och byggledning

Certifierad partner
för allt inom bygg

Heltäckande tjänster inom bygg och byggledning

Ditt byggföretag i Stockholm - en partner genom hela projektet

Vi erbjuder heltäckande tjänster inom bygg vilket innebär att vi följer dig genom hela processen från idé till slutförande och kvalitetskontroll. Vi är ett väletablerat byggföretag i Stockholm med många års erfarenhet av branschen vilket gör oss till den optimala partnern för dig som söker snabba, högkvalitativa och pålitliga resultat. 

Oavsett om det rör sig om renoveringombyggnad eller tillbyggnad, totalentreprenad, delad entreprenad eller något annat projekt, har vi de resurser som krävs för att utföra jobbet på bästa möjliga sätt. Vi utför även avancerade rörmokartjänster som rörinspektion och stamspolning. 

Vi innehar skadeförsäkring på upp till 10 miljoner kronor, nöjd kund-garanti och mycket konkurrenskraftiga priser.

Kontakta oss idag om du är intresserad av att boka in ett möte eller om du vill begära en offert på någon av våra byggtjänster. Du når oss enklast via formuläret här på sidan.


Skräddarsydd service i Stockholm

Vi har en kompetensbredd som gör att vi förstår alla delar av byggprocessen. Något som underlättar vid exempelvis delad entreprenad där vi sköter all kommunikation med underleverantörer och ser till att de levererar material och tjänster på samma höga nivå som du som kund kan förvänta dig från oss. 

Är du intresserad av att inleda ett samarbete? Välkommen att höra av dig till oss för mer utförlig information om våra tjänster – eller om du bara vill veta mer om företaget. Du är alltid välkommen att kontakta oss via mail eller på telefon: 073-041 99 95

Brett tjänsteutbud inom byggsektorn

Vi arbetar med allt inom bygg i Stockholm. Oavsett om det rör sig om ombyggnad och tillbyggnad, nyproduktion eller byggledning och samordning av större byggprojekt. Våra kunder och samarbetspartners är några av de största aktörerna i branschen och de återvänder till oss för nya projekt då de vet att de kan lita på oss till hundra procent. Du kan anlita oss som privatperson och som företag. Vi bygger om och renoverar allt från hotell till större kontor och industrilokaler.

Kunnigt och engagerat byggföretag med fokus på kunden

För att överleva i den här branschen krävs det ett hundraprocentigt engagemang från alla inblandade i projektet. Kombinerar man det engagemanget med en mångårig erfarenhet samt yrkeskunniga hantverkare får man fram de toppresultat som vi eftersträvar. Detta gäller såväl i de fall där vi sköter hela projektet på egen hand, som när vi måste anlita underleverantörer. Vi tar ansvar för att de levererar på topp och ser till att alla material, såväl som arbetsinsats, följer våra riktlinjer. 

Som ett av Stockholms ledande byggföretag strävar vi efter att ge dig, som kund, ett fullständigt fokus under arbetets gång. Detta handlar mycket om att vara lyhörda och flexibla inför dina önskemål, vara närvarande i alla steg samt ha en öppen kommunikation där du känner att du kan få utrymme för dina tankar och åsikter.

I de flesta typer av byggprojekt händer det att förutsättningarna ändras under tidens gång. Då gäller det som byggföretag att vara proaktiv, lyhörd och anpassningsbar för att snabbt kunna styra in projektet i rätt riktning. Detta är någonting som många års erfarenhet har gett oss goda möjligheter att hantera. 

blåkopia

Byggföretag med helhetstänk gällande miljö och kvalitet

Givetvis finns det inom företaget instanser som är inriktade på att säkerställa en jämn hög kvalitet överlag. Bland annat är vi certifierade enligt byggbranschens egna kvalitetssystem BF9K och vi gör även regelbundna uppföljningar på utförda arbeten för att se till att du som kund även är nöjd över ett längre perspektiv.

Vi har även ett väletablerat miljötänk som genomsyrar hela organisationen. Det rör sig om allt från att välja rätt material och arbetsmetoder till att försöka hålla nere på transporter och resor för att minska vår användning av fossila bränslen.

Självklart följer vi arbetsmiljölagstiftningen och ser även till att samtliga anställda är uppdaterade på och följer den gällande arbetsmiljöplanen. Detta för att samtliga inblandade ska trivas och känna sig säkra och trygga på byggarbetsplatsen.

Vi levererar i tid

I byggbranschen är tid en av de viktigaste aspekterna. Ofta är det många olika företag som arbetar parallellt, några med bygg, några med ekonomi och några med marknadsföring osv. Detta gör att det är viktigt att få klart projektet på utsatt tid så att allt kan fungera tillsammans, utan fördröjning. Detta är även viktigt exempelvis när man utför en ombyggnation av ett kontor eller en butik.

Ju snabbare vi blir klara med arbetet, desto snabbare kan verksamheten återupptas och verksamheten kan börja generera pengar igen. 

Vi gör noggranna planeringar för att kunna göra en så snabb och rättvisande tidsplan som möjligt; oavsett om det är vi som leder arbetet eller om vi är en del av ett team. Skulle det dyka upp saker som förändrar planeringen försöker vi vara öppna med kommunikationen så att du som kund alltid vet vad du har att vänta dig.

Goda referenser och pålitliga samarbetspartners

Under alla de år vi arbetat inom bygg och byggledning har vi lyckats bygga upp ett stort nätverk av nöjda kunder och trygga samarbetspartners. Är du intresserad av att få ta del av referenser som är relevanta för den typ av tjänst som du är intresserad av är det bara att kontakta oss så sammanställer vi en lista som passar dig och de tjänster som du är intresserad av. 

I vår bransch är det även väldigt viktigt att ha bra och professionella samarbetspartners som man vet att man kan lita på i alla väder. Vi är tydliga med att kommunicera vilka krav vi har på slutresultatet och ser till att de är väl införstådda med vilka förväntningar och önskemål du som kund har på resultatet.

Tydliga kontrakt och transparent redovisning

Vid upprättandet av kontrakt eller avtal är vi noggranna med att gå genom alla delar av det skriftliga för att garantera att samtliga partner förstår vad det är som gäller. Detta är en självklarhet för oss och är ett lätt sätt att undvika framtida missförstånd. Vi ser även till att göra en grundlig uppföljning efter avslutat arbete för att redovisa resultat, tids- och materialåtgång samt övriga detaljer som kan vara relevanta för dig som kund och oss som byggföretag.

kontrakt vid byggprojekt

Detta gäller i samma höga grad vid samarbete med andra byggföretag som när det är vi som ensamma bär ansvaret för projektet. En tydlig transparens och god uppföljning är en stor bidragande faktor till att många av våra kunder återkomemr för nya spännande projekt. 

Stora valmöjligheter

När du väljer att anlita oss som ditt byggföretag i Stockholm får du många valmöjligheter. Dels kan vi sköta hela byggprocessen från början och själva ta ansvar för att resultatet blir enligt kundens önskemål. Men du kan även anlita oss endast för produktion av mindre enheter som en del av ett större projekt eller som byggledare då du behöver en stark hand som styr ditt projekt. 

Du kan vända dig till oss om du behöver hjälp med:

  • Stamspolning. En stamspolning hjälper dig att hålla rören i bra skick och du slipper problem som dålig luft, långsam avrinning, stopp i rören och läckande rör. Vi erbjuder kompetent och trygg stamspolning som gör att du slipper jobbiga vattenskador.
  • Rörinspektion. Vi utför rörinspektion med hjälp av avancerad kamerautrustning. Genom denna metod får vi en bra överblick över vilket skick fastighetens rör är i. En professionellt genomförd rörinspektion gör att det är lättare att undvika problem som rotangrepp, stopp på grund av föremål som spolats ner eller skador på rörsystemet.
  • Ombyggnad eller tillbyggnad av exempelvis kontor, industri eller restauranger.
  • Totalentreprenad
  • Delad entreprenad
  • Produktion
  • Byggledning
  • Generalentreprenad
  • Samordning

 

Läs mer om byggbranschen

Här lägger vi upp relevanta och intressanta artiklar om byggbranschen och om de tjänster vi tillhandahåller. Fullständigt artikelarkiv hittar du här!

Vad är en MKB (miljökonsekvensbeskrivning)?

2 sep 2021

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behövs för att man ska kunna få en helhetssyn på den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. I Sverige är det lagstadgat att det ska uppföras en miljökonsekvensbeskrivning för alla verksamheter som påverkar miljön. Detta regleras i Miljöbalken och kompletteras i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. I detta fall kommer vi att tala [...]


Regler för att fälla träd i Stockholm

2 jun 2021

Regler gällande trädfällning i Stockholm Träd och växter fyller en enormt viktig funktion i Stockholm. Dels så bidrar de till ett behagligare och mer angenämt intryck. Att kunna vandra längs prunkande gränder och i gröna parker är mumma för själen och i kombination med det ständigt närvarande vattnet så bidrar växtligheten till Stockholms skönhet. Utöver [...]


Nya parkeringslösningar – bra för miljö och ekonomi

22 mar 2021

Det finns gott om olika lösningar för att göra parkeringar mer miljövänliga och ekonomiska. Här går vi igenom några tankar och idéer kring detta. Vissa svenska städer har infört så kallad miljöparkering. Detta innebär ett parkeringsförbud som gäller under några timmar en gång i månaden, men det finns förstås olika varianter på detta. Bra för [...]


Byggbranschens certifiering BF9K | Så fungerar den

2 feb 2021

BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem som togs fram år 2000 av Stockholms Byggmästareförening, och det har numera certifierade företag knutna till sig över hela landet. Med hjälp av BF9K kan ett företag smidigt och enkelt anpassa sina rutiner och sitt arbetssätt för att på ett bra sätt möta de krav som finns från samhället [...]


Ombyggnad av hotell

9 nov 2020

Vill du ha hjälp med ombyggnad av hotell? Vi erbjduer totalentreprenad inom hotellombyggnad och hjälper dig genom hela processen. Vi bygger om ditt hotell En hotellombyggnad är ett stort projekt, som kräver noggrann planering. Ett hotell har oftast inte råd att stänga hela verksamheten utan att tappa för mycket inkomster och därför är det av [...]


Så kommer Årstafältet se ut när det är klart

22 sep 2020

Så här kommer Årstafältet se ut när det är klart. Årstafältet har alltid haft en stor potential som aldrig riktigt utnyttjats till fullo. I och med att Stockholm som stad växer enormt och där de södra delarna i synnerhet visat sig vara väldigt populära så kommer Årstafältet att få en större roll - i en [...]


Nya tunnelbanestationer i Stockholm

19 aug 2020

Mycket är på gång i Stockholms undre värld. Och då pratar vi inte bara om den organiserade brottsligheten och svartklubbarna – även i den fullt lagliga tunnelbanan är det mycket på gång. Nya Blå linjen mellan Kungsträdgården är på gång söderöver och norröver och förlängs ned från Akalla till Barkarby. Dessutom är den nya gula [...]


Ditt byggföretag i Stockholm