Certifierad partner
för allt inom bygg

Heltäckande tjänster inom bygg och byggledning

Certifierad partner
för allt inom bygg

Heltäckande tjänster inom bygg och byggledning

Ditt byggföretag i Stockholm - en partner genom hela projektet

Vi erbjuder heltäckande tjänster inom bygg vilket innebär att vi följer dig genom hela processen från idé till slutförande och kvalitetskontroll. Vi är ett väletablerat byggföretag i Stockholm med många års erfarenhet av branschen vilket gör oss till den optimala partnern för dig som söker snabba, högkvalitativa och pålitliga resultat. 

Oavsett om det rör sig om renoveringombyggnad eller tillbyggnad, totalentreprenad, delad entreprenad eller något annat projekt, har vi de resurser som krävs för att utföra jobbet på bästa möjliga sätt. 

Vi innehar skadeförsäkring på upp till 10 miljoner kronor, nöjd kund-garanti och mycket konkurrenskraftiga priser.

Kontakta oss idag om du är intresserad av att boka in ett möte eller om du vill begära en offert på någon av våra byggtjänster. Du når oss enklast via formuläret här på sidan.


Skräddarsydd service i Stockholm

Vi har en kompetensbredd som gör att vi förstår alla delar av byggprocessen. Något som underlättar vid exempelvis delad entreprenad där vi sköter all kommunikation med underleverantörer och ser till att de levererar material och tjänster på samma höga nivå som du som kund kan förvänta dig från oss. 

Är du intresserad av att inleda ett samarbete? Välkommen att höra av dig till oss för mer utförlig information om våra tjänster – eller om du bara vill veta mer om företaget. Du är alltid välkommen att kontakta oss via mail. 

Brett tjänsteutbud inom byggsektorn

Vi arbetar med allt inom bygg i Stockholm. Oavsett om det rör sig om ombyggnad och tillbyggnad, nyproduktion eller byggledning och samordning av större byggprojekt. Våra kunder och samarbetspartners är några av de största aktörerna i branschen och de återvänder till oss för nya projekt då de vet att de kan lita på oss till hundra procent. Du kan anlita oss som privatperson och som företag. Vi bygger om och renoverar allt från hotell till större kontor och industrilokaler.

Här är några av våra speciialiteter inom byggområdet:

Skolor, förskolor och LSS-boenden

För oss är byggandet av skolor, förskolor och LSS-boenden en en viktig samhällssatsning och vi kan med erfarenhet och kunskap kan göra stor skillnad gällande utformning, kostnad, leveranssäkerhet, kvalitet och hållbarhet. Vi tar dessutom stor hänsyn till miljön.


Kunnigt och engagerat byggföretag med fokus på kunden

För att överleva i den här branschen krävs det ett hundraprocentigt engagemang från alla inblandade i projektet. Kombinerar man det engagemanget med en mångårig erfarenhet samt yrkeskunniga hantverkare får man fram de toppresultat som vi eftersträvar. Detta gäller såväl i de fall där vi sköter hela projektet på egen hand, som när vi måste anlita underleverantörer. Vi tar ansvar för att de levererar på topp och ser till att alla material, såväl som arbetsinsats, följer våra riktlinjer. 

Som ett av Stockholms ledande byggföretag strävar vi efter att ge dig, som kund, ett fullständigt fokus under arbetets gång. Detta handlar mycket om att vara lyhörda och flexibla inför dina önskemål, vara närvarande i alla steg samt ha en öppen kommunikation där du känner att du kan få utrymme för dina tankar och åsikter.

I de flesta typer av byggprojekt händer det att förutsättningarna ändras under tidens gång. Då gäller det som byggföretag att vara proaktiv, lyhörd och anpassningsbar för att snabbt kunna styra in projektet i rätt riktning. Detta är någonting som många års erfarenhet har gett oss goda möjligheter att hantera. 

byggföretag Stockholm ritningar

Byggföretag med helhetstänk gällande miljö och kvalitet

Givetvis finns det inom företaget instanser som är inriktade på att säkerställa en jämn hög kvalitet överlag. Bland annat är vi certifierade enligt byggbranschens egna kvalitetssystem BF9K och vi gör även regelbundna uppföljningar på utförda arbeten för att se till att du som kund även är nöjd över ett längre perspektiv.

Vi har även ett väletablerat miljötänk som genomsyrar hela organisationen. Det rör sig om allt från att välja rätt material och arbetsmetoder till att försöka hålla nere på transporter och resor för att minska vår användning av fossila bränslen.

Självklart följer vi arbetsmiljölagstiftningen och ser även till att samtliga anställda är uppdaterade på och följer den gällande arbetsmiljöplanen. Detta för att samtliga inblandade ska trivas och känna sig säkra och trygga på byggarbetsplatsen.

Vi levererar i tid

I byggbranschen är tid en av de viktigaste aspekterna. Ofta är det många olika företag som arbetar parallellt, några med bygg, några med ekonomi och några med marknadsföring osv. Detta gör att det är viktigt att få klart projektet på utsatt tid så att allt kan fungera tillsammans, utan fördröjning. Detta är även viktigt exempelvis när man utför en ombyggnation av ett kontor eller en butik.

Ju snabbare vi blir klara med arbetet, desto snabbare kan verksamheten återupptas och verksamheten kan börja generera pengar igen. 

Vi gör noggranna planeringar för att kunna göra en så snabb och rättvisande tidsplan som möjligt; oavsett om det är vi som leder arbetet eller om vi är en del av ett team. Skulle det dyka upp saker som förändrar planeringen försöker vi vara öppna med kommunikationen så att du som kund alltid vet vad du har att vänta dig.

Goda referenser och pålitliga samarbetspartners

Under alla de år vi arbetat inom bygg och byggledning har vi lyckats bygga upp ett stort nätverk av nöjda kunder och trygga samarbetspartners. Är du intresserad av att få ta del av referenser som är relevanta för den typ av tjänst som du är intresserad av är det bara att kontakta oss så sammanställer vi en lista som passar dig och de tjänster som du är intresserad av. 

I vår bransch är det även väldigt viktigt att ha bra och professionella samarbetspartners som man vet att man kan lita på i alla väder. Vi är tydliga med att kommunicera vilka krav vi har på slutresultatet och ser till att de är väl införstådda med vilka förväntningar och önskemål du som kund har på resultatet.

Tydliga kontrakt och transparent redovisning

Vid upprättandet av kontrakt eller avtal är vi noggranna med att gå genom alla delar av det skriftliga för att garantera att samtliga partner förstår vad det är som gäller. Detta är en självklarhet för oss och är ett lätt sätt att undvika framtida missförstånd. Vi ser även till att göra en grundlig uppföljning efter avslutat arbete för att redovisa resultat, tids- och materialåtgång samt övriga detaljer som kan vara relevanta för dig som kund och oss som byggföretag.

kontrakt vid byggprojekt

Detta gäller i samma höga grad vid samarbete med andra byggföretag som när det är vi som ensamma bär ansvaret för projektet. En tydlig transparens och god uppföljning är en stor bidragande faktor till att många av våra kunder återkomemr för nya spännande projekt. 

Stora valmöjligheter

När du väljer att anlita oss som ditt byggföretag i Stockholm får du många valmöjligheter. Dels kan vi sköta hela byggprocessen från början och själva ta ansvar för att resultatet blir enligt kundens önskemål. Men du kan även anlita oss endast för produktion av mindre enheter som en del av ett större projekt eller som byggledare då du behöver en stark hand som styr ditt projekt. 

Du kan vända dig till oss om du behöver hjälp med:

Läs mer om byggbranschen

Här lägger vi upp relevanta och intressanta artiklar om byggbranschen och om de tjänster vi tillhandahåller. Fullständigt artikelarkiv hittar du här!

RSS

Bygga om ett k-märkt hus – detta gäller

9 Dec 2023

K-märkta hus ska skyddas eftersom de har ett kulturhistoriskt värde. För dig som ägare ställer det högre krav när du ska renovera. Så för dig som ska bygga om ett k-märkt hus - detta gäller: Vi i Sverige är i stort sett överens om att vi ska bevara gamla byggnader om det går. Byggnader som [...]


Bygglov för tillbyggnad

31 May 2023

Om en fastighetsägare vill göra en tillbyggnad som ökar fastighetens yta med mer än 15 kvm, behövs bygglov från Stadsbyggnadskontoret. Detta gäller både om byggnaden används som bostäder eller kommersiella lokaler, till exempel kontor eller restauranger. ”Om du anlitat oss på totalentreprenad för tillbyggnaden tar vi hand om bygglovsansökan” För att få bygglov krävs att [...]


Energiåtgärder | Tillägsisolering och andra energisnåla lösningar

20 Mar 2023

Genom att renovera och exempelvis tilläggsisolera en fastighet så kan du spara väldigt mycket pengar. Det går alltid att göra en äldre fastighet mer energisnål.  "På det stora hela så finns det många sätt att nå en lägre energikostnad i en fastighet. Vi har två stycken nyckelord kring hur man ska tänka gällande denna ständigt [...]


Hyresgästanpassning Stockholm

7 Dec 2022

En hyresgästanpassning innebär att en kommersiell lokal byggs om för att passa en ny verksamhet. Exempel på detta kan vara en kontorslokal som byggs om för att fungera som restaurang, eller en verkstad som byggs om till butiksverksamhet. För en fastighetsägare eller bostadsrättsförening, alltså hyresvärdarna, är det av vikt att kunna erbjuda hyresgästanpassningar för att [...]


Ombyggnad av hotell

8 Aug 2022

Vill du ha hjälp med ombyggnad av hotell? Vi erbjduer totalentreprenad inom hotellombyggnad och hjälper dig genom hela processen. Vi bygger om ditt hotell En hotellombyggnad är ett stort projekt, som kräver noggrann planering. Ett hotell har oftast inte råd att stänga hela verksamheten utan att tappa för mycket inkomster och därför är det av [...]


Friluftsbad - regler, definition, bygglov

20 Apr 2022

Ett friluftsbad är trevligt att ha i anslutning till sitt hus eller sin sommarstuga. Vi benar ut de definitioner och regler som finns kring friluftsbad. Bra kunskap om du funderar på att anlägga ett friluftsbad i din närhet eller om du vet att ett planeras i närheten av där du bor. Detta är ett friluftsbad [...]


Intresset för mindre lägenheter ökar

18 Jan 2022

Efterfrågan på små lägenheter ökar Stockholm har en rörig och mycket svårtillgänglig bostadsmarknad. Länge steg priserna dramatiskt, och de som köpte en lägenhet på 90- eller 00-talet fick se sina bostäder stiga med flera hundratusentals kronor i värde, ibland flera miljoner. Ett tag såg det ut som att det inte fanns något tak för hur [...]


Ditt byggföretag i Stockholm