Artiklar

RSS

Bygga om ett k-märkt hus – detta gäller

9 Dec 2023

K-märkta hus ska skyddas eftersom de har ett kulturhistoriskt värde. För dig som ägare ställer det högre krav när du ska renovera. Så för dig som ska bygga om ett k-märkt hus - detta gäller: Vi i Sverige är i stort sett överens om att vi ska bevara gamla byggnader om det går. Byggnader som [...]


Bygglov för tillbyggnad

31 May 2023

Om en fastighetsägare vill göra en tillbyggnad som ökar fastighetens yta med mer än 15 kvm, behövs bygglov från Stadsbyggnadskontoret. Detta gäller både om byggnaden används som bostäder eller kommersiella lokaler, till exempel kontor eller restauranger. ”Om du anlitat oss på totalentreprenad för tillbyggnaden tar vi hand om bygglovsansökan” För att få bygglov krävs att [...]


Energiåtgärder | Tillägsisolering och andra energisnåla lösningar

20 Mar 2023

Genom att renovera och exempelvis tilläggsisolera en fastighet så kan du spara väldigt mycket pengar. Det går alltid att göra en äldre fastighet mer energisnål.  "På det stora hela så finns det många sätt att nå en lägre energikostnad i en fastighet. Vi har två stycken nyckelord kring hur man ska tänka gällande denna ständigt [...]


Hyresgästanpassning Stockholm

7 Dec 2022

En hyresgästanpassning innebär att en kommersiell lokal byggs om för att passa en ny verksamhet. Exempel på detta kan vara en kontorslokal som byggs om för att fungera som restaurang, eller en verkstad som byggs om till butiksverksamhet. För en fastighetsägare eller bostadsrättsförening, alltså hyresvärdarna, är det av vikt att kunna erbjuda hyresgästanpassningar för att [...]


Ombyggnad av hotell

8 Aug 2022

Vill du ha hjälp med ombyggnad av hotell? Vi erbjduer totalentreprenad inom hotellombyggnad och hjälper dig genom hela processen. Vi bygger om ditt hotell En hotellombyggnad är ett stort projekt, som kräver noggrann planering. Ett hotell har oftast inte råd att stänga hela verksamheten utan att tappa för mycket inkomster och därför är det av [...]


Friluftsbad - regler, definition, bygglov

20 Apr 2022

Ett friluftsbad är trevligt att ha i anslutning till sitt hus eller sin sommarstuga. Vi benar ut de definitioner och regler som finns kring friluftsbad. Bra kunskap om du funderar på att anlägga ett friluftsbad i din närhet eller om du vet att ett planeras i närheten av där du bor. Detta är ett friluftsbad [...]


Intresset för mindre lägenheter ökar

18 Jan 2022

Efterfrågan på små lägenheter ökar Stockholm har en rörig och mycket svårtillgänglig bostadsmarknad. Länge steg priserna dramatiskt, och de som köpte en lägenhet på 90- eller 00-talet fick se sina bostäder stiga med flera hundratusentals kronor i värde, ibland flera miljoner. Ett tag såg det ut som att det inte fanns något tak för hur [...]


Vad är inmätning och hur går det till?

1 Dec 2021

När man gör en inmätning så börjar man från punkter där man har kända koordinater och sedan mäter man in detaljer. Allt dokumenteras genom kartor eller ritningar. Man kan göra mätningarna med en rover, vilket är en GPS-station, eller med en totalstation. Totalstationer är en kombination av tre sorters olika apparater. Teodolit, som mäter vinklar. [...]


Vad är en MKB (miljökonsekvensbeskrivning)?

2 Sep 2021

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behövs för att man ska kunna få en helhetssyn på den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. I Sverige är det lagstadgat att det ska uppföras en miljökonsekvensbeskrivning för alla verksamheter som påverkar miljön. Detta regleras i Miljöbalken och kompletteras i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. I detta fall kommer vi att tala [...]


Regler för att fälla träd i Stockholm

2 Jun 2021

Regler gällande trädfällning i Stockholm Träd och växter fyller en enormt viktig funktion i Stockholm. Dels så bidrar de till ett behagligare och mer angenämt intryck. Att kunna vandra längs prunkande gränder och i gröna parker är mumma för själen och i kombination med det ständigt närvarande vattnet så bidrar växtligheten till Stockholms skönhet. Utöver [...]


Nya parkeringslösningar – bra för miljö och ekonomi

22 Mar 2021

Det finns gott om olika lösningar för att göra parkeringar mer miljövänliga och ekonomiska. Här går vi igenom några tankar och idéer kring detta. Vissa svenska städer har infört så kallad miljöparkering. Detta innebär ett parkeringsförbud som gäller under några timmar en gång i månaden, men det finns förstås olika varianter på detta. Bra för [...]


Byggbranschens certifiering BF9K | Så fungerar den

2 Feb 2021

BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem som togs fram år 2000 av Stockholms Byggmästareförening, och det har numera certifierade företag knutna till sig över hela landet. Med hjälp av BF9K kan ett företag smidigt och enkelt anpassa sina rutiner och sitt arbetssätt för att på ett bra sätt möta de krav som finns från samhället [...]


Så kommer Årstafältet se ut när det är klart

22 Sep 2020

Så här kommer Årstafältet se ut när det är klart. Årstafältet har alltid haft en stor potential som aldrig riktigt utnyttjats till fullo. I och med att Stockholm som stad växer enormt och där de södra delarna i synnerhet visat sig vara väldigt populära så kommer Årstafältet att få en större roll - i en [...]


Nya tunnelbanestationer i Stockholm

19 Aug 2020

Mycket är på gång i Stockholms undre värld. Och då pratar vi inte bara om den organiserade brottsligheten och svartklubbarna – även i den fullt lagliga tunnelbanan är det mycket på gång. Nya Blå linjen mellan Kungsträdgården är på gång söderöver och norröver och förlängs ned från Akalla till Barkarby. Dessutom är den nya gula [...]


Bygga om kontor till bostäder

21 Jul 2020

Att bygga om eller konvertera en kontorbyggnad är ett billigt och smart sätt att få nya bostäder. Uppdragsgivare till sådan ombyggnationer eller renoveringar är ofta kommuner eller bostadsrättsföreningar som vill öka antalet bostäder och använda outnyttjade lokaler till boende. ”En bostadsrättsförening med många kommersiella lokaler och kontor kan vinna mycket på att bygga om kontor [...]


Regler för handikappsanpassning av offentliga lokaler

29 Jan 2020

Alla ska ha rätt att kunna vistas i det offentliga rummet. Här kan du läsa vilka regler för handikappanpassning av offentliga lokaler som gäller i Sverige: Alla i det svenska samhället har rätt att kunna nå, besöka och nyttja våra offentliga lokaler. Vi kan tänka att det är rum som vi i det här landet [...]


När beräknas Slussen vara klar?

5 Dec 2019

Ombyggnationen av Slussen var länge en het potatis i Stockholm och det var en fråga som tydligt delade staden i två läger. Den ena sidan såg saken lite ur ett romantiskt skimmer. Man ville bevara slussen i den form den alltid sett ut. Det går att förstå. Slussen och slussenområdet är ett arkitektoniskt landmärke i [...]


Så många bostäder byggs det i Stockholm varje år

15 Oct 2019

Stockholm är den stad i Sverige som står inför den största utmaningen sett till bostäder kontra antalet invånare. Det finns ett underskott av framförallt hyresrätter och det är också en av anledningarna till varför priserna för bostäder är så pass hög. Stockholm har höga mål och ambitioner vad gäller byggande - för att klara framtiden [...]


Många byggföretag går i konkurs

14 Aug 2019

Byggbranschen är tuff för närvarande, inte minst mindre företag med få anställda. Många byggföretag, inte minst i Stockholm, gick i konkurs under 2018.   Under första halvan av 2018 gick inte mindre än 602 byggföretag i konkurs, och inget tyder på att trenden håller på att mattas. Detta trots att den allmänna ekonomin är fortsatt [...]


När kommer bostadspriserna gå ner?

5 Jun 2019

Det råder stor osäkerhet kring bostadsmarknaden och vart den är på väg, både på kort och lång sikt. Många experter uttalar sig tvärsäkert, men hur mycket ska man egentligen lita på tre ”expertröster” som viftar bort talet om fortsatt sjunkande priser, när de alla tre arbetar som mäklare i Stockholm? Andra röster, som bankerna till [...]


Fortsatt stort behov av nya äldreboenden

29 Apr 2019

Det har under flera år rått platsbrist på äldreboenden i hela landet. Anledningen är enkel: vi blir fler och fler äldre i samhället. Platsbristen finns i hela landet, men märks kanske mest i storstäderna. Och värre ska det bli: De närmaste sju åren, fram till 2026, kommer antalet personer över åttio år att öka med [...]


Så påverkas byggbranschen i Stockholm av de blågrönas budget

13 Feb 2019

Nytt år innebär ny budget och för Stockholm är det den nya blågröna koalitionen i Stadshuset som bestämt hur slantarna ska fördelas. I sin presentation av budgeten tillkännagav finansborgarrådet Anna König Jerlmyr att inbromsningen på bostadsmarknaden utgör ett problem och att budgeten innehåller medel för att försöka lösa detta. Byggbranschen befinner sig just nu i [...]


Vilka arbetar på ett byggföretag?

6 Apr 2018

Att anlita ett byggföretag innebär att du kommer att komma i kontakt med väldigt många olika yrkesmän - eller bara med någon specifik yrkesgrupp. Förklaringen till detta utgår naturligtvis från det självklara - vad är det du behöver hjälp med? "Vilka yrkesmän du kommer att stöta på beror på hus pass stort projekt det hela [...]


Kontroll av byggföretag

26 Mar 2018

Att man idag kan använda sig av Rot-avdraget och därigenom dra av 30% av den totala arbetskostnaden för att renovera, bygga nytt eller reparera saker som gått sönder är på det stora hela väldigt positivt. Byggbranschen blommar; fler företag har startat och samtidigt så är det fler privatpersoner som har fått råd att förverkliga sina [...]


Vad kan jag få hjälp med av ett byggföretag?

21 Mar 2018

Det finns en vanlig missuppfattning då det kommer till beskrivningen av ett byggföretag. Denna innebär att man som kund tror sig enbart anlita en snickare som ska hjälpa till med att brädfodra, sätta gipsväggar och allt annat inom sin gebit. Den beskrivningen är lite väl förenklad. "Som byggföretag kan vi hjälpa dig med en sak [...]


Delad entreprenad eller totalentreprenad

15 Jan 2018

Med entreprenad menas i byggsammanhang att utföra ett byggnadsprojekt till ett i förväg uppgjort pris och inom avtalad tid. Det finns flera olika typer av entreprenadformer. De vanligaste är totalentreprenad och delad entreprenad. Som beställare, byggherre, finns det för- och nackdelar med båda. ”Vi har den bredd och kunskap som behövs för att ta hand [...]


 

Vi hittar skräddarsydda lösningar för dig och ditt företag