Byggföretag Stockholm

Heltäckande tjänster inom bygg och byggledning | 08-410 157 80

Artiklar

Hyresgästanpassning

15 jan 2018

En hyresgästanpassning innebär att en kommersiell lokal byggs om för att passa en ny verksamhet. Exempel på detta kan vara en kontorslokal som byggs om för att fungera som restaurang, eller en verkstad som byggs om till butiksverksamhet. För en fastighetsägare eller bostadsrättsförening, alltså hyresvärdarna, är det av vikt att kunna erbjuda hyresgästanpassningar för att [...]


Delad entreprenad eller totalentreprenad

15 jan 2018

Med entreprenad menas i byggsammanhang att utföra ett byggnadsprojekt till ett i förväg uppgjort pris och inom avtalad tid. Det finns flera olika typer av entreprenadformer. De vanligaste är totalentreprenad och delad entreprenad. Som beställare, byggherre, finns det för- och nackdelar med båda. ”Vi har den bredd och kunskap som behövs för att ta hand [...]


Bygglov för tillbyggnad

15 jan 2018

Om en fastighetsägare vill göra en tillbyggnad som ökar fastighetens yta med mer än 15 kvm, behövs bygglov från Stadsbyggnadskontoret. Detta gäller både om byggnaden används som bostäder eller kommersiella lokaler, till exempel kontor eller restauranger. ”Om du anlitat oss på totalentreprenad för tillbyggnaden tar vi hand om bygglovsansökan” För att få bygglov krävs att [...]


Bygga om kontor till bostäder

15 jan 2018

Att bygga om kontor är ett billigt och smart sätt att få nya bostäder. Uppdragsgivare är ofta kommuner eller bostadsrättsföreningar som vill öka antalet bostäder och använda outnyttjade lokaler till boende. ”En bostadsrättsförening med många kommersiella lokaler och kontor kan vinna mycket på att bygga om kontor till bostäder” Vid en så kallad konvertering anpassar [...]


 

Vi hittar skräddarsydda lösningar för dig och ditt företag!