Byggföretag Stockholm

Heltäckande tjänster inom bygg och byggledning | 08-410 157 80

Artiklar

Ombyggnad av hotell

18 okt 2018

En hotellombyggnad är ett stort projekt, som kräver noggrann planering. Ett hotell har oftast inte råd att stänga hela verksamheten utan att tappa för mycket inkomster och därför är det av vikt att planeringen möjliggör att delar av hotellet kan drivas som vanligt medan andra delar stängs av i perioder. ”Hos B Bodin Bygg har [...]


Byggbranschens certifiering BF9K | Så fungerar den

4 sep 2018

BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem som togs fram år 2000 av Stockholms Byggmästareförening, och det har numera certifierade företag knutna till sig över hela landet. Med hjälp av BF9K kan ett företag smidigt och enkelt anpassa sina rutiner och sitt arbetssätt för att på ett bra sätt möta de krav som finns från samhället [...]


Vilka arbetar på ett byggföretag?

6 apr 2018

Att anlita ett byggföretag innebär att du kommer att komma i kontakt med väldigt många olika yrkesmän - eller bara med någon specifik yrkesgrupp. Förklaringen till detta utgår naturligtvis från det självklara - vad är det du behöver hjälp med? "Vilka yrkesmän du kommer att stöta på beror på hus pass stort projekt det hela [...]


Kontroll av byggföretag

26 mar 2018

Att man idag kan använda sig av Rot-avdraget och därigenom dra av 30% av den totala arbetskostnaden för att renovera, bygga nytt eller reparera saker som gått sönder är på det stora hela väldigt positivt. Byggbranschen blommar; fler företag har startat och samtidigt så är det fler privatpersoner som har fått råd att förverkliga sina [...]


Energiåtgärder

21 mar 2018

Genom att renovera och exempelvis tilläggsisolera en fastighet så kan du spara väldigt mycket pengar. Det går alltid att göra en äldre fastighet mer energisnål.  "På det stora hela så finns det många sätt att nå en lägre energikostnad i en fastighet. Vi har två stycken nyckelord kring hur man ska tänka gällande denna ständigt [...]


Vad kan jag få hjälp med av ett byggföretag?

21 mar 2018

Det finns en vanlig missuppfattning då det kommer till beskrivningen av ett byggföretag. Denna innebär att man som kund tror sig enbart anlita en snickare som ska hjälpa till med att brädfodra, sätta gipsväggar och allt annat inom sin gebit. Den beskrivningen är lite väl förenklad. "Som byggföretag kan vi hjälpa dig med en sak [...]


Hyresgästanpassning

15 jan 2018

En hyresgästanpassning innebär att en kommersiell lokal byggs om för att passa en ny verksamhet. Exempel på detta kan vara en kontorslokal som byggs om för att fungera som restaurang, eller en verkstad som byggs om till butiksverksamhet. För en fastighetsägare eller bostadsrättsförening, alltså hyresvärdarna, är det av vikt att kunna erbjuda hyresgästanpassningar för att [...]


Delad entreprenad eller totalentreprenad

15 jan 2018

Med entreprenad menas i byggsammanhang att utföra ett byggnadsprojekt till ett i förväg uppgjort pris och inom avtalad tid. Det finns flera olika typer av entreprenadformer. De vanligaste är totalentreprenad och delad entreprenad. Som beställare, byggherre, finns det för- och nackdelar med båda. ”Vi har den bredd och kunskap som behövs för att ta hand [...]


Bygglov för tillbyggnad

15 jan 2018

Om en fastighetsägare vill göra en tillbyggnad som ökar fastighetens yta med mer än 15 kvm, behövs bygglov från Stadsbyggnadskontoret. Detta gäller både om byggnaden används som bostäder eller kommersiella lokaler, till exempel kontor eller restauranger. ”Om du anlitat oss på totalentreprenad för tillbyggnaden tar vi hand om bygglovsansökan” För att få bygglov krävs att [...]


Bygga om kontor till bostäder

15 jan 2018

Att bygga om kontor är ett billigt och smart sätt att få nya bostäder. Uppdragsgivare är ofta kommuner eller bostadsrättsföreningar som vill öka antalet bostäder och använda outnyttjade lokaler till boende. ”En bostadsrättsförening med många kommersiella lokaler och kontor kan vinna mycket på att bygga om kontor till bostäder” Vid en så kallad konvertering anpassar [...]


 

Vi hittar skräddarsydda lösningar för dig och ditt företag!