Byggföretag Stockholm

Heltäckande tjänster inom bygg och byggledning | 08-410 157 80

Artiklar

Så många bostäder byggs det i Stockholm varje år

15 okt 2019

Stockholm är den stad i Sverige som står inför den största utmaningen sett till bostäder kontra antalet invånare. Det finns ett underskott av framförallt hyresrätter och det är också en av anledningarna till varför priserna för bostäder är så pass hög. Stockholm har höga mål och ambitioner vad gäller byggande - för att klara framtiden [...]


Många byggföretag går i konkurs

14 aug 2019

Byggbranschen är tuff för närvarande, inte minst mindre företag med få anställda. Många byggföretag, inte minst i Stockholm, gick i konkurs under 2018.   Under första halvan av 2018 gick inte mindre än 602 byggföretag i konkurs, och inget tyder på att trenden håller på att mattas. Detta trots att den allmänna ekonomin är fortsatt [...]


När kommer bostadspriserna gå ner?

5 jun 2019

Det råder stor osäkerhet kring bostadsmarknaden och vart den är på väg, både på kort och lång sikt. Många experter uttalar sig tvärsäkert, men hur mycket ska man egentligen lita på tre ”expertröster” som viftar bort talet om fortsatt sjunkande priser, när de alla tre arbetar som mäklare i Stockholm? Andra röster, som bankerna till [...]


Fortsatt stort behov av nya äldreboenden

29 apr 2019

Det har under flera år rått platsbrist på äldreboenden i hela landet. Anledningen är enkel: vi blir fler och fler äldre i samhället. Platsbristen finns i hela landet, men märks kanske mest i storstäderna. Och värre ska det bli: De närmaste sju åren, fram till 2026, kommer antalet personer över åttio år att öka med [...]


Så påverkas byggbranschen i Stockholm av de blågrönas budget

13 feb 2019

Nytt år innebär ny budget och för Stockholm är det den nya blågröna koalitionen i Stadshuset som bestämt hur slantarna ska fördelas. I sin presentation av budgeten tillkännagav finansborgarrådet Anna König Jerlmyr att inbromsningen på bostadsmarknaden utgör ett problem och att budgeten innehåller medel för att försöka lösa detta. Byggbranschen befinner sig just nu i [...]


Intresset för mindre lägenheter ökar

23 jan 2019

Stockholm har en rörig och mycket svårtillgänglig bostadsmarknad. Länge steg priserna dramatiskt, och de som köpte en lägenhet på 90- eller 00-talet fick se sina bostäder stiga med flera hundratusentals kronor i värde, ibland flera miljoner. Ett tag såg det ut som att det inte fanns något tak för hur dyr en bostadsrätt i Stockholm [...]


Ombyggnad av hotell

18 okt 2018

En hotellombyggnad är ett stort projekt, som kräver noggrann planering. Ett hotell har oftast inte råd att stänga hela verksamheten utan att tappa för mycket inkomster och därför är det av vikt att planeringen möjliggör att delar av hotellet kan drivas som vanligt medan andra delar stängs av i perioder. ”Hos B Bodin Bygg har [...]


Byggbranschens certifiering BF9K | Så fungerar den

4 sep 2018

BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem som togs fram år 2000 av Stockholms Byggmästareförening, och det har numera certifierade företag knutna till sig över hela landet. Med hjälp av BF9K kan ett företag smidigt och enkelt anpassa sina rutiner och sitt arbetssätt för att på ett bra sätt möta de krav som finns från samhället [...]


Vilka arbetar på ett byggföretag?

6 apr 2018

Att anlita ett byggföretag innebär att du kommer att komma i kontakt med väldigt många olika yrkesmän - eller bara med någon specifik yrkesgrupp. Förklaringen till detta utgår naturligtvis från det självklara - vad är det du behöver hjälp med? "Vilka yrkesmän du kommer att stöta på beror på hus pass stort projekt det hela [...]


Kontroll av byggföretag

26 mar 2018

Att man idag kan använda sig av Rot-avdraget och därigenom dra av 30% av den totala arbetskostnaden för att renovera, bygga nytt eller reparera saker som gått sönder är på det stora hela väldigt positivt. Byggbranschen blommar; fler företag har startat och samtidigt så är det fler privatpersoner som har fått råd att förverkliga sina [...]


Energiåtgärder

21 mar 2018

Genom att renovera och exempelvis tilläggsisolera en fastighet så kan du spara väldigt mycket pengar. Det går alltid att göra en äldre fastighet mer energisnål.  "På det stora hela så finns det många sätt att nå en lägre energikostnad i en fastighet. Vi har två stycken nyckelord kring hur man ska tänka gällande denna ständigt [...]


Vad kan jag få hjälp med av ett byggföretag?

21 mar 2018

Det finns en vanlig missuppfattning då det kommer till beskrivningen av ett byggföretag. Denna innebär att man som kund tror sig enbart anlita en snickare som ska hjälpa till med att brädfodra, sätta gipsväggar och allt annat inom sin gebit. Den beskrivningen är lite väl förenklad. "Som byggföretag kan vi hjälpa dig med en sak [...]


Hyresgästanpassning

15 jan 2018

En hyresgästanpassning innebär att en kommersiell lokal byggs om för att passa en ny verksamhet. Exempel på detta kan vara en kontorslokal som byggs om för att fungera som restaurang, eller en verkstad som byggs om till butiksverksamhet. För en fastighetsägare eller bostadsrättsförening, alltså hyresvärdarna, är det av vikt att kunna erbjuda hyresgästanpassningar för att [...]


Delad entreprenad eller totalentreprenad

15 jan 2018

Med entreprenad menas i byggsammanhang att utföra ett byggnadsprojekt till ett i förväg uppgjort pris och inom avtalad tid. Det finns flera olika typer av entreprenadformer. De vanligaste är totalentreprenad och delad entreprenad. Som beställare, byggherre, finns det för- och nackdelar med båda. ”Vi har den bredd och kunskap som behövs för att ta hand [...]


Bygglov för tillbyggnad

15 jan 2018

Om en fastighetsägare vill göra en tillbyggnad som ökar fastighetens yta med mer än 15 kvm, behövs bygglov från Stadsbyggnadskontoret. Detta gäller både om byggnaden används som bostäder eller kommersiella lokaler, till exempel kontor eller restauranger. ”Om du anlitat oss på totalentreprenad för tillbyggnaden tar vi hand om bygglovsansökan” För att få bygglov krävs att [...]


Bygga om kontor till bostäder

15 jan 2018

Att bygga om kontor är ett billigt och smart sätt att få nya bostäder. Uppdragsgivare är ofta kommuner eller bostadsrättsföreningar som vill öka antalet bostäder och använda outnyttjade lokaler till boende. ”En bostadsrättsförening med många kommersiella lokaler och kontor kan vinna mycket på att bygga om kontor till bostäder” Vid en så kallad konvertering anpassar [...]


 

Vi hittar skräddarsydda lösningar för dig och ditt företag!