Vattenskador / försäkringsärenden

Vi tar hand om era vattenskador

Har ni fått problem med vattenskador eller misstänker att ni har problem med fukt? Vi hittar orsaken, lagar skadan och avfuktar vattenläckor i tak, väggar och golv. Vårt team har genomgått fuktmätningskurser och är experter på området

Hör av dig till oss så löser vi hela biten med att återställa bostaden eller fastigheten till sitt tidigare skick genom att isolera, gipsa, måla väggar. Är golvet skadat kan vi slipa parkett och byta ut skadade delar. Vi kan även göra annat som VVS, plattsättning och elarbeten. 

Vi har samarbetat med de flesta försäkringsbolag som finns i Sverige och anlitas flitigt för den här typen av ärenden. 

Kontakta oss idag så tar vi hand om din vattenskada!


byggföretag Stockholm Försäkringsärenden vattenskador

Lös problem med fukt omgående

Fukt- och vattenskador är relativt vanliga problem, dock är det inget man kan vifta bort. Vattenskador behöver repareras och åtgärdas omgående för att problemet inte ska bli större och sprida sig till andra delar av fastigheten. 

När vattenskadan inte åtgärdas leder det till problem med mögel och svampsporer vilket försämrar inomhusluften väsentligt och kan vara mycket farligt för både människor och djur. Fukten letar sig in i byggnadens stomme där den den obehandlad kan göra att bärande delar vittrar sönder och blir instabila. 

Undvik att utsätta er för den typen av risker och ta tag i problemet omgående. Kontakta oss så hjälper vi er!

Helhetslösningar vid vattenläckor

Vid vattenskador är det ofta flera saker som behöver åtgärdas. Man behöver kontrollera vart läckan kommer ifrån, se till att el och annat inte berörs. Sedan ska skadan lagas och man behöver reparera de delar runt skadan som påverkats. 

I vårt team har vi omfattande kunskap på flera olika områden vilket gör att vi kan lösa de flesta problem som dyker upp i samband med vattenskador. Vi har möjligheten att laga och återställa så det blir som innan eller kanske till och med bättre.

Varför får man vattenskador?

Det finns flera olika anledningar till att man får vattenskador i sitt hem eller fastighet. Sommarstugor är särskilt drabbade då människor lämnar dem kalla över vintern utan att se till att stänga av vattnet och tömma rören i stugan ordentligt.

När det blir minusgrader fryser rören sönder och på våren när vattnet tinar är vattenskadan ett faktum.

En vattenskada kan också vara ett resultat av felaktiga installationer. Tyvärr är det vanligt med oseriösa aktörer som utger sig för att ha kunskap de inte har och som slarvar med viktiga moment under installationer. Rör kan också bli gamla över tid och gå sönder av den anledningen.

Hjälp av kompetenta hantverkare