Byggledning

Byggledarens uppgift i byggprojektet är att samordna och se till att kontakten mellan entreprenör, beställare och myndigheter sköter smidigt. Byggledaren följer upp och bevakar tidplaner, kostnader och ser till att gällande miljö- och kvalitetsmål uppnås. Som byggledare deltar vi även i samarbetsmöten med byggnadsnämnden. Av en byggledare krävs stor kunskap inom alla byggnadstekniska områden, samt stor förmåga att kommunicera och komma med kreativa lösningar.

”Som byggledare arbetar vi aktivt för att undvika missförstånd och ser till att upprätthålla en god kommunikation mellan alla aktörer”

Alla typer av projekt

Vi kan åta oss byggledaruppdrag för alla typer av projekt. Med över tjugo år i branschen vet vi vad som kan få ett projekt att kantra och komma efter i tidsplanen och som byggledare arbetar vi aktivt för att undvika missförstånd och ser till att upprätthålla en god kommunikation mellan alla aktörer. Vi sköter alla byggledaruppdrag ur beställarens, dvs din, synvinkel.

Kontakta oss om du söker en kompetent byggledare som styr projektet med van hand.

Hör av dig för att inleda ett samarbete!