Delad entreprenad

Vid delad entreprenad har du som beställare själv kontroll över byggprocessen och skriver kontrakt med olika entreprenörer. Det ställer krav på dig i fråga om planering och samordning, men ger dig också mer inflytande över processen. Om du vill kan du överlåta ansvaret för samordnandet till en entreprenör, som då blir huvudentreprenör.

”Delad entreprenad är för dig som har kunskap kring och erfarenhet av byggprojekt”

Erfarenhet av samarbete

Som mångårigt byggföretag i byggbranschen har vi stor erfarenhet av att samverka med andra entreprenörer i delad entreprenad. Vi kan också utan problem åta oss rollen som samordnare för att se till att bygget synkroniseras och löper smidigt, om du behöver fokusera på annat. Sammantaget kan man säga att delad entreprenad är för dig som har viss kunskap kring och erfarenhet av byggprojekt, och ser en utmaning i att tillsammans med vana entreprenörer ro ett bygge i hamn.

partners samarbetar vid byggprojekt

Hör av dig för att inleda ett samarbete!