Generalentreprenad

Generalentreprenad innebär att du som beställare efter projekteringen skriver kontrakt för bygget med en aktör, som i sin tur skriver kontrakt med olika underentreprenörer. Byggfirman du skriver kontrakt med blir då generalentreprenör och övriga entreprenörer blir underentreprenörer. I likhet med delad entreprenad är det du som beställare, eller byggherre, som är ansvarig för projekteringen, planeringen, av bygget och ansvarar för att projektet följer gällande byggnormer och bestämmelser.

”Med oss som generalentreprenör lämnar du bygget i säkra händer”

Hundraprocentigt engagemang

Som mångårig byggfirma har vi erfarenhet av att vara både generalentreprenör och att ingå som underentreprenörer vid generalentreprenad. Vår långa erfarenhet inom byggbranschen har lärt oss att ett projekt blir lyckat när alla drar åt samma håll och har ett hundraprocentigt engagemang. Med oss som generalentreprenör lämnar du bygget i säkra händer.Vi har den kunskap inom alla delar av byggproduktion som behövs för att agera som generalentreprenör för ditt byggprojekt.

Kontakta oss idag så berättar vi mer om hur vi kan inleda ett nytt samarbete!

byggledare vid generalentreprenad

Hör av dig för att inleda ett samarbete!