Ombyggnad och tillbyggnad

En om- eller tillbyggnad görs oftast i syfte att öka tillgängligheten i offentliga miljöer, eller för att kunna utöka verksamheten för exempelvis en restaurang. Exempel på ombyggnad kan vara att ta bort nivåskillnader på ett våningsplan, eller att ta bort mellanväggar för att skapa ett öppet kontorslandskap. En tillbyggnad kan till exempel bestå av en inglasad veranda till en restaurang.

”Vi ser alltid till att väga in både estetik och funktion vid ett ombyggnads- eller tillbyggnadsprojekt”

Varsam förbättring

Vid om- eller tillbyggnad bör hänsyn alltid tas till byggnaden som helhet, och det är viktigt att man förhåller sig till byggnadens och omgivningens karaktär. Vi ser alltid till att väga in både estetik och funktion när vi tar oss an ombyggnads- eller tillbyggnadsprojekt. Naturligtvis sker arbetet också enligt de regler och lagar som finns angivna i PBL, plan- och bygglagen.

Hör av dig på mail eller på telefon om du vill ha en kostnadsfri offert eller ytterligare information om våra tjänster.

ombyggnad av kontor

Begär offert på tillbyggnad.