Produktion

Vi ingår gärna i ett större sammanhang och utför mindre produktioner på stora projekt. Vi är vana att jobba i samarbete med andra entreprenörer och kan i sådana sammanhang vara helt självgående, dvs vi sköter kontakten och synkroniserar med övriga entreprenörer för att arbetet ska fortlöpa så smidigt som möjligt.

”Vid ett stort projekt som kräver många olika kompetenser ska du inte behöva känna dig begränsad av din huvudentreprenör”

Hyresgästanpassning

Ett exempel på mindre produktioner i större projekt kan vara att sköta hyresanpassning av kommersiella lokaler vid renovering av fastighet. Vi har stor erfarenhet av att anpassa hyreslokaler, exempelvis att göra om en kontorslokal till för att passa restaurangverksamhet, eller vice versa. Vid ett stort projekt som kräver många olika kompetenser ska du inte behöva känna dig begränsad av din huvudentreprenör. Kontakta oss om du behöver hjälp med ett projekt som kräver specialkunskaper inom exempelvis hyresgästanpassning.

hyresgästanpassning byggföretag

Hör av dig för att inleda ett samarbete!