Samordning

På en byggarbetsplats behövs alltid en samordningsansvarig, som ser till att alla aktörer samverkar på ett smidigt sätt. Samordnarens viktigaste uppgift är att förhindra olyckor som kan uppstå på grund av missförstånd eller bristande kommunikation. Den samordningsansvarige anordnar skyddsronder och informationsmöten, och har kontinuerlig kontakt med beställaren och byggledaren. Vid större byggprojekt är det oerhört viktigt att samordningen sköts av någon som har specialistkompetens inom många områden, och dessutom förmågan att planera och få flera olika aktörer att kommunicera och samverka.

”När du överlåter samordningsansvaret till oss säkerställer du att ditt byggprojekt fortlöper smidigt och i enlighet med gällande kvalitets- och miljömål”

Certifierade enligt BF9K

Som certifierat byggföretag enligt BF9K, som är byggbranschens eget certifieringssystem, har vi full koll på kvalitetssystem och säkerhetsarbete vid byggprojekt. Vi vet hur man samordnar ett stort byggprojekt och kan erbjuda både totalentreprenad eller fungera som samordnare vid ett projekt med flera aktörer. När du överlåter samordningsansvaret till oss säkerställer du att ditt byggprojekt fortlöper smidigt och i enlighet med gällande kvalitets- och miljömål.

Hör av dig för att inleda ett samarbete!