Totalentreprenad

Vid en totalentreprenad tar en och samma entreprenör ansvar för hela byggprocessen, från planering till slutförande. Enkelt uttryckt kan man säga att du beskriver vad du vill ha utfört, och vi fixar det, inklusive tillstånds- och bygglovsansökningar. Med en totalentreprenad har du full koll från början på kostnaderna och planeringen för projektet.

”Som beställare har du en trygghet i att veta att allt sköts av oss, samtidigt som du har full inblick i bygget”

Kunskap och bredd

Som erfaret byggföretag har vi den kunskap och bredd som behövs för att kunna genomföra en totalentreprenad. Vi vet också att en nära kontakt med kunden är viktig under hela byggprocessen. Därför ser vi till att du fortlöpande får information om hur byggprojektet framskrider. Som beställare har du en trygghet i veta att allt sköts av oss, samtidigt som du har full inblick i bygget.

byggledare med totalentreprenad

Hör av dig för att inleda ett samarbete!