Energiåtgärder | Tillägsisolering och andra energisnåla lösningar

Genom att renovera och exempelvis tilläggsisolera en fastighet så kan du spara väldigt mycket pengar. Det går alltid att göra en äldre fastighet mer energisnål. 

"På det stora hela så finns det många sätt att nå en lägre energikostnad i en fastighet. Vi har två stycken nyckelord kring hur man ska tänka gällande denna ständigt aktuella fråga."

Hur dina hyresgäster tänker kring energiförbrukning spelar stor roll, likaså vilken typ av uppvärmning, vilka vitvaror och vilket elsystem du har.

Det egna beteendet

Det spelar egentligen ingen roll vilket typ av fastighet det handlar om eller hur pass energisnåla lösningar som finns. Är inte varje hyresgäst beredd att ändra sitt eget beteende så blir det svårt att sänka kostnaden. Bäst är naturligtvis en kombination av en ökad medvetenhet och nya lösningar. Dessa kan kombineras. Ser man till hur man idag exempelvis kan sammankoppla olika saker - slå av alla tekniska maskiner i ett rum med ett och samma knapptryck - så finns det inga ursäkter.

En stor del av energiförbrukningen ligger i vilken typ av uppvärmning man har. Exempelvis bergvärme är en tydlig uppvärmningskälla som har en förmåga att sänka de årliga energikostnaderna med upp till 80 %. Har man möjlighet - finns det ekonomi och geologiska förutsättningar - så är det en sund investering som på sikt kan göra ekonomin bättre samt planeringen kring denna lättare.

Att byta till nya vitvaror, att låta en elektriker se över elsystemet samt att kontrollera ventilationen är även de exempel på åtgärder som man kan vidta i syfte att sänka sina kostnader för energi. Även en injustering kan vara energimässigt bra. Vid en sådan så justerar man så att varke lägenhet i en fastighet får exempelvis samma vattentryck. I många fastigheter så har ett våningsplan bra tillgång till varmvatten, medan ett annat har väldigt dåligt. Där finns energi att spara

Energiåtgärder för din fastighet

Det är primärt här vi kan hjälpa dig. Den fastighet du äger kanske inte alls har förutsättningar för att, så att säga, bli klimatsmart. Många av de fastigheter som finns i Sverige byggdes under den tid då räntan i landet var skyhög, men då kostnaden för energi var väldigt låg. Idag ser vi det motsatta scenariot och det innebär, konkret, att många fastigheter har ett för stort energiläckage. Detta gäller i stort sett hela klimatskalet: väggarna, fönster, dörrar, taket och ventilationen.

förman med energidiagram - energiåtgärder hus

Hus och fastigheter idag byggs med en tanke på att vara energisnåla och klimatsmarta; förr byggdes de utan en tanke på detta då kostnaden man betalade för energi ändå var att anse som rent försumlig. Du får alltså betala för de gamla synder som byggherren till den fastighet du äger låg bakom.

Så kan vi hjälpa dig att renovera smart för att spara energi

I och med att det handlar om ovanstående problem så kan vi, genom vår expertis, hjälpa till att renovera din fastighet så att det stora energiläckaget upphör. Som en mångsidig byggfirma så har vi kompetens att bistå med allt från el-installationer till att byta ut en föråldrad ventilation mot en ny, effektiv och energisnål sådan.

Den stora hjälpen dock, den kan vi ge då det kommer till att täta ditt hus. Genom att först undersöka hur pass stort läckage det handlar om - och vart detta primärt finns - så kan vi sätta in åtgärder för att förhindra detta.

Se upp för energitjuvar

Fönstren, taket och fasaden är tre stycken typiska energitjuvar och att låta oss tilläggsisolera din fastighet i Stockholm kan göra mirakel för din plånbok - och levnadsmiljön för de som bor i fastigheten. För, angående det senare. En fastighet med ett tydlig läckage är inte bara dyrt att leva i. Det är heller inte särskilt behagligt då det ofta skapas drag, ojämn temperatur från rum till rum samt en väldigt svårreglerad sådan.

Skulle vi rekommendera en hållbar lösning så är det att genomföra en tilläggsisolering i samband med att du vill måla om- eller byta fasad. Den görs nämligen bäst utifrån och då kan det vara en god idé att isolera i samband med att fasaden ändå ska ses över.

Kostnaden för en tilläggsisolering är naturligtvis en fråga som måste ställas. Det är definitivt inte gratis, men det handlar om en ren investering som börjar räknas från den första vinterdagen. Man brukar säga att kostnaden för en tilläggsisolering kring fönstren och av fasaden har betalat av sig efter fem-sex vintersäsonger för en vanlig villa. För en fastighet så tar det naturligtvis längre tid då investeringen är större, men å andra sidan blir vinsten också betydligt högre i slutändan.

Bred kompetens inom byggbranschen
20 Mar 2023