Hyresgästanpassning Stockholm

En hyresgästanpassning innebär att en kommersiell lokal byggs om för att passa en ny verksamhet. Exempel på detta kan vara en kontorslokal som byggs om för att fungera som restaurang, eller en verkstad som byggs om till butiksverksamhet. För en fastighetsägare eller bostadsrättsförening, alltså hyresvärdarna, är det av vikt att kunna erbjuda hyresgästanpassningar för att kunna nå en så bred grupp som möjligt när man söker nya hyresgäster.

Vid en hyresgästanpassning är det viktigt att hyresvärd och hyresgäst har en bra dialog kring önskemål och förväntningar

Det vanligaste är att hyresvärden själv bekostar en hyresgästanpassning enligt villkor man kommit överens med med den nya hyresgästen. Kostnaden läggs sedan på hyran och betalas tillbaka över tid. Vid en hyresgästanpassning är det viktigt att hyresvärd och hyresgäst har en bra dialog kring önskemål och förväntningar samt att man är så detaljerad som möjligt i avtalet för att undvika missförstånd.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller läs mer om hur vi arbetar med hyresgästanpassning!


Optimal omvandling

En hyresgästanpassning innebär ofta stora förändringar av planlösningen och kräver ett byggföretag med stort byggnadstekniskt kunnande. Det är inte alltid lätt att se hur en lokal ska kunna omvandlas på ett optimalt sätt för att passa en ny verksamhet. Förutom ändringar i planlösningen, med rivande och uppförande av väggar och fasta el- och ljusinstallationer behöver ofta fläkt- och VVS-systemen omdimensioneras.

nyrenoverad restaurang hyresgästanpassning Stockholm

För exempelvis restaurangverksamhet finns många särskilda regler kring ventilation och säkerhet. Med många år i branschen har vi stor erfarenhet av att hyresgästanpassa diverse lokaler. Vi har bland annat utfört flera uppdrag åt fastighetsbolagen Vasakronan och Pembroke samt spa- och konferensanläggningen Yasuragi Hasseludden.

Det utvidgade reparationsbegreppet

En hyresgästanpassning är i Skatteverkets ögon ett reparationsarbete och faller under det utvidgade reparationsbegreppet, vilket innebär att kostnaderna för ombyggnaden kan dras av direkt. Det är dock viktigt att tänka på att man bara får dra av för själva ombyggnadsarbetet och inte för de byggnadsinventarier som behövs för den nya verksamheten.

Byggnadsinventarier är de inventarier som inte kan härledas till själva fastighetens funktion utan till den nya verksamhetens, som exempelvis ugnar och arbetsytor för restaurang, fundament för maskiner till en verkstad osv. Av kostnaderna för en hyresgästanpassning kan ibland en stor del vara kostnader för byggnadsinventarier, men det varierar såklart beroende på verksamheten.

Anlita oss för din hyresgästanpassning

Vi tar oss an hyresgästanpassningar på totalentreprenad, vilket innebär att vi tar fullt ansvar för både projekteringen och byggprocessen vid en hyresgästanpassning. Vi ser till att ha en kontinuerlig dialog med både beställaren och den nya hyresgästen under hela processen, eftersom vi vet hur viktig kommunikationen är att för att vi tillsammans ska kunna nå ett resultat som alla inblandade är nöjda med.

Med över tjugo år i branschen och otaliga byggnadsprojekt bakom oss, av vilka en stor del varit just hyresgästanpassningar, är vi redo att ta oss an projekt av alla storlekar och svårighetsgrader. Kontakta oss så berättar vi mer!

Bred kompetens inom byggbranschen
7 Dec 2022