Ombyggnad av hotell

Vill du ha hjälp med ombyggnad av hotell? Vi erbjduer totalentreprenad inom hotellombyggnad och hjälper dig genom hela processen.

Vi bygger om ditt hotell

En hotellombyggnad är ett stort projekt, som kräver noggrann planering. Ett hotell har oftast inte råd att stänga hela verksamheten utan att tappa för mycket inkomster och därför är det av vikt att planeringen möjliggör att delar av hotellet kan drivas som vanligt medan andra delar stängs av i perioder.

”Vi har den erfarenhet och kompetens som behövs för att kunna erbjuda totalentreprenad på hotellombyggnad och renovering”

När ett hotell ska byggas om krävs en lång rad kompetenser, och det bästa är att anlita en byggfirma som har allt samlat under samma tak; snickare, målare, el- och VVS-installatörer samt projektledare. Hos B Bodin Bygg har vi den erfarenhet och kompetens som behövs för att kunna erbjuda totalentreprenad på ombyggnad och renovering av hotell. Vi ser alltid till att jobba mot kundens önskemål och visioner men bidrar gärna med tips och råd utifrån vår erfarenhet av större bygg- och renoveringsprojekt. Vi vet också att mycket av arbetet med att få ett resultat som alla parter blir nöjda med ligger redan i planeringsstadiet. Detta är extra viktigt när det gäller hotell, där betalande gäster ska kunna erbjudas ett drägligt boende under tiden som ombyggnaden pågår.

Vi planerar arbetet noggrant

En hotellombyggnad låter. Det blir dammigt och bullrigt och att helt dölja en ombyggnad är inte möjligt. Men med lite planering går det att göra ombyggnaden så smärtfri som det bara går för personal och gäster. Till exempel bör en ombyggnad alltid ske under lågsäsong, vilket i de flesta fall innebär vintersäsongen. Dessutom bör ombyggnaden alltid ske etappvis, till exempel med en våning i taget. Det finns ingen poäng med att stänga av hela hotellet när man ändå bara kan ta sig an några rum åt gången.

Det är också viktigt att redan vid bokningen informera gästerna om att en ombyggnad pågår. Helst bör man dessutom erbjuda ett lägre pris på boendet om man vet att ombyggnaden kommer att påverka boendemiljön på hotellet under den aktuella perioden. En ombyggnad låter ju inte hela tiden, men i perioder förekommer mycket oväsen, något som inte går att komma ifrån. Någon som tänkt tillbringa mycket tid på hotellet löper därmed stor risk att bli besviken om en ombyggnad pågår på våningen under.

Bevara hotellets originalcharm

På ett hotell sitter ofta mycket historia i väggarna. Hotell kan definieras av sin ålder och sina traditioner, och att bygga bort allt det vid en renovering bör undvikas. En ombyggnad ska alltid ske med yttersta respekt för fastigheten och hur den ursprungligen såg ut. Det går att göra en ombyggnad varsamt, även om man är tvungen att göra större ingrepp som att flytta runt väggar och så vidare. Vid en hotellombyggnad bör man därför alltid koppla in en arkitekt med kunskap och respekt för den aktuella tidsperioden när hotellet byggdes, och som kan hjälpa till att ta fram ritningar på en passande ombyggnad.

Det är ett stort projekt att bygga om ett hotell, men med rätt planering och kompetens går det att göra en varsam och effektiv renovering som tar hotellet vidare in i framtiden samtidigt som dess kvaliteter bevaras. Varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor kring ombyggnad av hotell eller andra typer av restaureringsprojekt!

Bred kompetens inom byggbranschen
8 Aug 2022