Bygga om kontor till bostäder

Att bygga om eller konvertera en kontorbyggnad är ett billigt och smart sätt att få nya bostäder. Uppdragsgivare till sådan ombyggnationer eller renoveringar är ofta kommuner eller bostadsrättsföreningar som vill öka antalet bostäder och använda outnyttjade lokaler till boende.

”En bostadsrättsförening med många kommersiella lokaler och kontor kan vinna mycket på att bygga om kontor till bostäder”

Vid en så kallad konvertering anpassar man de nya lokalerna så att de fungerar som bostad. Detta innebär ofta andra krav på VVS, värme och ventilation och kräver även bygglov, som alltid behövs när en lokals användningsområde ska ändras.

Mycket att vinna på ombyggnad / konvertering

En bostadsrättsförening med många kommersiella lokaler och kontor kan vinna mycket på att bygga om kontor till bostäder. En bostadsrättsförening med för många kommersiella lokaler riskerar att bli klassad som oäkta bostadsrättsförening och därigenom få betala högre skatter. Att hyra ut och se till att kontor och kommersiella lokaler inte står tomma innebär också mycket arbete för en bostadsrättsförening. Står en lokal vakant länge innebär det en betydande förlust av intäkter för föreningen, något man slipper om lokalen konverteras till bostad.

kontorslokal byggs om till bostäder

Kreativ planlösning

Den största förändringen som genomförs när man bygger om bostäder till kontor är antagligen planlösningen, som ju oftast ser helt annorlunda ut på ett kontor än i en lägenhet. Stora öppna kontorsytor ska på ett estetiskt och funktionellt sätt omvandlas till trivsamma och funktionella lägenheter. Detta kräver ordentlig planering och byggnadstekniskt kunnande.

Är kontorslokalen stor kan det handla om att dela upp den och skapa flera lägenheter. Det krävs alltså en hel del byggande och ominstallation av el och VVS vid en bostadskonvertering. Även befintligt ventilationssystem måste omdimensioneras för att passa den nya planlösningen.

Övrig anpassning

Även fastigheten i övrigt måste ibland anpassas för den ökade mängden boende, till exempel soprum och tvättstugor. Detta är en avvägning som görs av fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen och beror på antalet nya bostäder. Rör det sig bara om en ny lägenhet behöver man oftast inte gör någon speciell anpassning av gemensamma utrymmen.

Bygglov för ombyggnad

Det krävs alltid bygglov när en lokal byggs om för att fungera som något annat än det den senast användes för. Som alltid vid ombyggnader eller renoveringar är det viktigt att man tar hänsyn till byggnadens tekniska, kulturhistoriska och miljömässiga värden och gör ombyggnaden så varsam som möjligt.

Stor erfarenhet av bostadskonvertering

Som mångårigt erfaret och aktivt byggföretag i byggbranschen har vi stor erfarenhet av så kallad hyresgästanpassning, som handla om att bygga om lokaler för nya användningsområden, och även av att bygga om kontor till bostäder, så kallad bostadskonvertering. Vi är certifierade enligt BF9K, vilket ger dig en garanti på att du har vänt dig till ett företag med stort kvalitetstänk och byggnadstekniskt kunnande, samt kunskaper kring de regler och förordningar som gäller vid bostadskonvertering.

Är du en fastighetsägare eller styrelsemedlem i en bostadsrättsförening är du välkommen att höra av dig till oss, så berättar vi hur vi kan hjälpa dig med att bygga om kontor till bostäder. Vi ger dig gärna även referenser på tidigare jobb vi gjort inom bostadskonvertering och hyresgästanpassning.

Bred kompetens inom byggbranschen
21 Jul 2020