Delad entreprenad eller totalentreprenad

Med entreprenad menas i byggsammanhang att utföra ett byggnadsprojekt till ett i förväg uppgjort pris och inom avtalad tid. Det finns flera olika typer av entreprenadformer. De vanligaste är totalentreprenad och delad entreprenad. Som beställare, byggherre, finns det för- och nackdelar med båda.

”Vi har den bredd och kunskap som behövs för att ta hand om ett byggprojekt från början till slut, men också den flexibilitet och samarbetsförmåga som behövs vid en delad entreprenad.”

Kort sagt kan man säga att totalentreprenad innebär mindre ansvar och större förhandskännedom om den slutgiltiga kostnaden för projektet, medan en delad entreprenad ger dig större inflytande över utförandet, men också större ansvar och arbetsinsats.

Med över tjugo år i branschen har vi jobbat som utförare både på totalentreprenad och i delad entreprenad. Vi har den bredd och kunskap som behövs för att ta hand om ett byggprojekt från början till slut, men också den flexibilitet och samarbetsförmåga som behövs vid en delad entreprenad.

Totalentreprenad

Som byggherre ger man vid totalentreprenad det fulla ansvaret för projektet till entreprenören. Det betyder att entreprenören tar hand om allt redan från projekteringen, alltså den inledande planeringen av projektet. Det entreprenören får från beställaren är ett önskemål, eller en vision av vad beställaren vill ha utfört ifråga om utseende, storlek och funktion, och entreprenören tar hand om resten, dvs utreder och projekterar bygget utifrån beställarens önskemål.

projektledare diskuterar lösningar på bygge

Det är viktigt att som beställare vara noga med att detaljerat ange vilka funktionskrav man har på projektet. Som beställare kan man även specificera tekniska lösningar, men man blir då själv funktionsansvarig för dessa.

I projekteringen ingår en kostnadsuppskattning på projektet och beställaren har i och med detta ofta tidigt en bild av kostnaderna för projektet. Man kan även skriva in i avtalet om entreprenaden ska ske till ett fast pris, eller om löpande räkning ska tillämpas. Ett fast pris skyddar mot oförutsedda utgifter men blir ofta lite högre än vid en löpande räkning.

Delad entreprenad

Delad entreprenad är en form av utförandeentreprenad, dvs beställaren, utföraren, ansvarar för projekteringen och anlitar en eller flera entreprenörer för att utföra entreprenaden. Vid delad entreprenad har man ett större ansvar och måste även samordna de olika aktörerna. Delad entreprenad kräver att man har kunskap kring byggprojekt och även en god förmåga att planera och samordna arbetsinsatser.

Samtidigt är det ett sätt för beställaren att få bättre kontroll över projektet och framför allt kostnaderna. Har man tid och ork kan man genom att beställa in offerter från många aktörer få bästa möjliga pris. Det kan dock vara ett svårt pusselarbete att få ihop de olika entreprenörerna vid ett stort byggprojekt.

Många år i branschen

Som byggföretag har vi över tjugo års erfarenhet av byggprojekt och kan både erbjuda totalentreprenad på ditt projekt eller ingå i en delad entreprenad. Vi har samarbete och kvalitet som ledord och vet hur viktigt det är att alla jobbar mot samma mål. Vid ett byggprojekt kan vi åta oss många olika roller, som byggledare, samordnare, kontrollansvarig, eller utföra mindre produktioner i större sammanhang som renoveringar av flerfamiljshus eller offentliga lokaler. Kontakta oss och berätta vad du behöver hjälp med, så fixar vi det!

Bred kompetens inom byggbranschen
15 Jan 2018