Kontroll av byggföretag

Att man idag kan använda sig av Rot-avdraget och därigenom dra av 30% av den totala arbetskostnaden för att renovera, bygga nytt eller reparera saker som gått sönder är på det stora hela väldigt positivt. Byggbranschen blommar; fler företag har startat och samtidigt så är det fler privatpersoner som har fått råd att förverkliga sina drömmar. Det finns dock en baksida också och det är en baksida som kan komma att drabba den oförsiktige.

Präglat på baksidan av Rot-avdraget mynt står det Fuskjobb och dessa ska vi informera om här. Det har nämligen skett en markant ökning av anmälda fuskjobb sedan rot-avdraget såg dagens ljus. Detta som en kombination av den ökade efterfrågan och det faktum att fler byggföretag startat upp.

"Att antalet fuskjobb ökat sedan Rot-avdraget infördes är oroväckande. Som kund så sätts det höga krav på din egen förmåga att vara kritiskt och mindre blåögd. Du måste vara villig att kontakta referenser och ställa obekväma frågor gällande behörighet och certifiering hos företaget."

Byggföretag som saknar kompetens, som i vissa fall saknar utbildning och som åtar sig arbeten som de inte klarar av att utföra. ett stort problem för hela branschen och det är tyvärr inget problem som kommer med en snabb lösning. Det som gäller för att undvika ett fuskjobb är att man som kund tar sig tid att läsa på om de byggföretag som finns. Kontaktar du flera stycken - något som du ska göra för att få en bättre prisbild - så får du också vara beredd att göra läxan. Vi kan ge två stycken konkreta tips kring detta som kan underlätta för dig:

  • Referenser - vi arbetar väldigt hårt med referenser då vi tror att ett gott ord väger tyngre än påkostad marknadsföring och reklam. Och, inte vilka referenser som helst. Vi försöker se till A) vilket typ av jobb du som kund vill ha hjälp med och B) hitta tidigare kunder vars projekt är närliggande ditt. Detta ger dig en möjlighet att ringa till kunder som befunnit sig i samma situation som du. behöver du vår hjälp med en tillbyggnad så kan du alltså ringa en tidigare kund där vi genomfört en sådan. Öppna kort och gärna så många referenser som möjligt.

  • Certifiering och behörighet - Är företaget du anlitar verkligen kapabla att utföra jobbet - och f å r de göra jobbet i fråga? Kolla alltid upp vilka behörigheter som finns och vilka certifieringar som finns. För vår egen del så är vi certifierade enligt byggbranschens egna kvalitetssystem - BF9K - och det är en trygghet för dig som kund.

Viktigt med uppföljning, transparens och resultat

Om vi ska fortsätta trycka på hur vi arbetar för att få nöjda kunder så är det som händer efter avslutat arbete väldigt viktigt. Hur får man nöjda kunder? Jo, genom att göra ett bra jobb, genom att visa ett bra bemötande och genom att vara öppen och transparent. Det senare kan förklaras genom att ställa frågan: Till vad har dina pengar gått?

bygghjälm ritning byggarbetsplats

Vi redovisar varenda utgift som vår kund haft. Detta gäller både tiden och materialåtgången. Vi är även tydliga med uppföljning där en besiktning sker och där vi ser till att träffa kunden i efterhand för att ventilera frågor och eventuella problem med det färdiga resultatet.

Öppenhet är en stor nyckel för att få nya - och behålla gamla - kunder. Vi tror definitivt att du kan ha stor nytta av dessa tips för att undvika ett framtida fuskjobb.

Bred kompetens inom byggbranschen
26 Mar 2018