Många byggföretag går i konkurs

Byggbranschen är tuff för närvarande, inte minst mindre företag med få anställda. Många byggföretag, inte minst i Stockholm, gick i konkurs under 2018.

 

Under första halvan av 2018 gick inte mindre än 602 byggföretag i konkurs, och inget tyder på att trenden håller på att mattas. Detta trots att den allmänna ekonomin är fortsatt stark, men byggbranschen påverkas inte i rätt riktning.

Vilka är då anledningarna till denna kris för byggandet? Vissa pekar på att konkurrensen är stenhård, inte minst sedan ROT-avdraget gjorde att byggföretagen växte som svampar ur jorden. Andra tror mer på att många väljer att göra arbetet själva, inspirerade av hemmafix-trenden i tv och på internet. Man anlitar helt enkelt ingen byggfirma för att få bygget gjort.

Vanligast i storstadsområden

Byggkonkurserna är vanligast i Stockholm, Göteborg och Malmö och det är också där konkurrensen är som störst. På senare år har utvecklingen allt mer gått mot att byggare vill bli sina egna och säger upp sig från sina anställningar för att starta eget. Men livet som egenföretagare är tufft och konkurrensen är hårdare än vad många tror. Statistiken över konkurser tyder på att många inte tar dess faktorer på tillräckligt stort allvar.

Som vi redan varit inne på är byggkonkurserna vanligast bland småföretag med en eller några få anställda. Detta visar på svårigheterna att få ett företag att växa när man tar in anställda. När uppdragen tryter blir det väldigt svårt att få verksamheten att gå ihop. Många småföretagare inom byggbranschen har inte de rätta kunskaperna om vad som krävs för att man ska kunna ta det stora ansvaret det innebär att ha anställda. Lyckas företaget ta steget till att bli mellanstort, men tio eller fler anställda, har mycket större chanser att överleva och undvika konkurs över tid. Tumregeln är helt enkelt att ju fler anställda ett företag har, desto större chans har det att överleva över tid. Av företagen som gick i konkurs första halvåret 2018 var det bara ett litet fåtal som hade tio eller fler anställda.

Lätt att hamna på obestånd som byggföretagare

Det är när ett företag inte lyckas dra in jobb som konkursen dyker upp som ett hotande moln på horisonten, och just i byggbranschen är det lätt att hamna på obestånd. När man inte kan betala skulder och löner blir företaget insolvent och kan sättas i konkurs, antingen på eget initiativ eller från borgenärerna.

Hög kvalitet i hela processen sparar både tid och pengar
14 Aug 2019