När beräknas Slussen vara klar?

Ombyggnationen av Slussen var länge en het potatis i Stockholm och det var en fråga som tydligt delade staden i två läger. Den ena sidan såg saken lite ur ett romantiskt skimmer. Man ville bevara slussen i den form den alltid sett ut. Det går att förstå. Slussen och slussenområdet är ett arkitektoniskt landmärke i funktionalistisk stil som förenklat vardagen för många stockholmare alltsedan området såg dagens ljus i början av 1930-talet.

Slussen Stockholm

Det var då en i det närmaste unik lösning där framförallt klöverbladskorsningen något som verkligen skiljde sig från mängden. Slussen var en av de första prövningarna för denna, numera vedertagna, lösning för att få en smidigare biltrafik och den vågade, genomtänkta arkitekturen hyllades världen över.

Ni har skapat, Ni i Stockholm, den moderna världens första verk: Korsningen vid Slussen! Fullfölj arbetet i denna skala. Misströsta inte! Gå vidare, kom med förslag, kämpa på…

Citatet ovan är hämtat från ett brev skrivet av Le Corbusier - Funktionalismens fader - som skickades till den svenska arkitekten Tage William-Olsson (en av männen bakom Slussenområdet). Fina ord, såklart, och ett väldigt erkännande för Stockholm som stad. Man tog sig an nya utmaningar - fler människor och ett högre trafiktryck - med friskt mod och en härlig entusiasm och man la sig i bräschen för ny arkitektur.

Ja-sidan vann - Slussen byggs om

Då är då och nu är dock nu. Den andra sidan är mer pragmatisk i sin framtoning. Slussen behöver byggas om då den inte längre klarar av den anstormning av människor som dagligen befinner sig i tunnelbanan.

Den klöverbladslösning som en gång möjliggjorde ett exceptionellt smidigt trafikflöde för både bilar, bussar och cyklister förvandlades till en propp där bilar blev stående och sprutade ur sig avgaser. Nere vid bussterminalen vittnade folk om att stora sjok av betong föll från taket. 2003 så plockades - som ett exempel på detta - fem ton av betong bort som riskerade att falla och skada folk.

Kort sagt: Slussen behövde en ansiktslyftning och detta är ett ingrepp som pågått sedan 2016 då de första spadtagen togs.

Arbetet är klart år 2025

När beräknas då Slussen vara klar? Ja, ett sådant stort projekt tar tid och sker med att man färdigställer det i etapper. Gällande tunnelbanan så förväntas den vara renoverad och färdig under år 2020. Ser man till till innerstadsbussarna så kommer den nya sträckningen för sådana att vara klar samma år, detta medan den nya terminalen i Katarinaberget förväntas vara klar år 2023. Allt som allt så har man satt år 2025 som det år då allt förväntas vara färdigbyggt och redo att tas i bruk. Huruvida denna tidsplan är optimistisk eller inte återstår att se.

Klart står emellertid att det handlar om en stor förändring av ett kulturhistoriskt område och att varje spadtag är viktigt. Slussenområdet betyder mycket för många och vi får hoppas att den, ack så nödvändig, ansiktslyftningen som pågår inte skapar ett helt nytt ansikte.

Slussen kommer fortfarande att kännas igen. Skillnaden är att funktionen blir bättre och mer anpassad för den befolkningsökning som vår huvudstad haft under de senaste 80 åren. Förhoppningen - om detaljplanen följs - är större ytor, mer tillgänglighet, bättre cykel- och gångvägar samt större grönområden. Även tillgången till båttrafik kommer att öka och detsamma gäller tillgängligheten till färjorna. Samtidigt så komme trafiken att få ett bättre flöde och personer som pendlar från Nacka och Värmdö kommer inte att fastna i samma propp som man idag gör.

Det Nya Slussen blir, helt enkelt, bättre anpassad för den moderna människan och våra behov. Huruvida funktionalismens fader Le Corbusier gillat detta kan vi bara spekulera i, men tiderna förändras och det måste även arkitekturen göra.

Hög kvalitet i hela processen sparar både tid och pengar
5 Dec 2019