Nya parkeringslösningar – bra för miljö och ekonomi

Det finns gott om olika lösningar för att göra parkeringar mer miljövänliga och ekonomiska. Här går vi igenom några tankar och idéer kring detta.

Vissa svenska städer har infört så kallad miljöparkering. Detta innebär ett parkeringsförbud som gäller under några timmar en gång i månaden, men det finns förstås olika varianter på detta.

Bra för effektivare städning

Detta parkeringsförbud används för att gatorna ska kunna städas så effektivt som möjligt, vilket självklart har positiva effekter på städerna, både miljömässigt som ekonomiskt. Under tiden för miljöparkering så utförs bland annat lagning av asfalt samt snö- och halkbekämpning. Under dessa tider är det alltså förbjudet att parkera på dessa platser, även om parkeringsplatsen är ledig för tillfället.

En annan lösning som gör parkering mindre stressig och besvärlig – och som dessutom ger en positiv miljöeffekt – är att använda sensorer. Flera ledande teknikföretag har på senare år lanserat en typ av ultraljudssensorer som både reducerar körningstiden och minskar förarstressen.

Massor med onödig körning i jakten på p-plats

Forskning från Tyskland visar att bilförare i landet i genomsnitt kör ungefär 4,5 kilometer extra för att hitta parkeringsplatser. Och situationen är ofta densamma i Stockholm och andra svenska storstäder. Men med dessa nya system för sensorstyrd parkeringsassistans så är det tänkt att dessa problem ska minska dessa irritationsmoment.

Systemet baseras på sensorer med ultraljud som är utplacerade i parkeringsgarage och på parkeringar och som automatiskt och digitalt upptäcker och rapporterar om lediga platser. Bilförarna som är anslutna till systemet får digitala kartor online eller rapporter till bilens digitala system om var de lediga platserna är vid ett visst tillfälle. Enligt tillverkarna minskar detta system körtiden på ett väsentligt sätt. Positivt för förarens stress och ekonomi i och med att bensinförbrukning minskar och i förlängningen även bra för luftkvalitet och andra miljöhänsyn.

Flera smarta lösningar

Här är några andra metoder som kan påverka såväl miljö som ekonomi på ett positivt sätt:

  • Indela parkering i zoner där det är billigare att parkera utanför städernas stadskärnor. Detta kommer att uppmuntra gång- och cykeltrafik i centrum och bidra till en mer inbjudande miljö.

  • De allra mest centrala gatorna får betydligt högre parkeringsavgifter (verksamheter inom dessa zoner kan få speciella tillstånd att parkera till normaltaxa).

  • Man inför speciella tillstånd för boendeparkering, företagare och arbetare som måste ta bilen till centrum. Personer utan tillgång till regelbunden lokaltrafik kan få ett så kallat landsbygdskort.

Bred kompetens inom byggbranschen
22 Mar 2021