Regler för att fälla träd i Stockholm

Regler gällande trädfällning i Stockholm

Träd och växter fyller en enormt viktig funktion i Stockholm. Dels så bidrar de till ett behagligare och mer angenämt intryck. Att kunna vandra längs prunkande gränder och i gröna parker är mumma för själen och i kombination med det ständigt närvarande vattnet så bidrar växtligheten till Stockholms skönhet.

Utöver detta så binder även träd utsläpp och avgaser och bidrar genom detta till att Stockholm hålls ren. Idag räknar man med att det finns tre miljoner träd med, så att säga, rötterna i Stockholm. Dessa ska man också vara rädd om.

Du kan behöva marklov

Många villaägare har egna träd på sina egna tomter och en naturlig fråga blir därmed också om huruvida man äger rätten att fälla dessa? Kan man som villaägare fälla ett träd i syfte att få mer kvällssol eller bättre sol vid exempelvis en uteplats? Nej, det kan man normalt inte göra.

Först så måste man kolla i detaljplanen för den fastighet man äger. I denna kan det finnas särskilda skrivelser vad gäller träd och annan växtlighet och särskilda krav på bestämmelser vad gäller just trädfällning. Finns det krav på marklov så får man inte fälla trädet i fråga utan ett godkännande. Detta gäller oavsett status på trädet och oavsett om det skulle vara sjukt eller helt dött.

Ett marklov ansöker du om hos Byggnadsnämnden och det är viktigt att du inte gör någonting förrän ett beslut är fattat i ditt ärende. Marklovet fungerar i det avseendet på samma sätt som ett bygglov. Det kommer även att tas ut en avgift i samband med att du ansöker om ett marklov.

Säkerhet först - anlita en arborist

I samband med att du skriver ansökan om marklov i syfte att fälla ett träd så kan det vara bra att dels fotografera trädet i fråga samt att även bifoga ett utlåtande från en expert på området. Det senare i form av en arborist som kan göra en bedömning kring vilket skick trädet har samt om det finns risker i att låta det stå kvar.

Om du erhåller ett marklov och ska fälla trädet i fråga så handlar det även då om att låta en arborist sköta jobbet - detta om du bor i ett tätbebyggt område. Vid en trädfällning så finns stora risker. Dels så kan trädet tippa åt fel håll och skada exempelvis huset, bilen, grannens hus eller egendom och dels så kan man själv också skadas.

Detta kräver professionella händer. En arborist gör alltid en riskbedömning och fäller ett träd med en planering som privatpersoner inte kan skapa. Det kan innebära att ett träd kapas i sektioner snarare än att det fälls på det mer traditionella sättet. Även exempelvis bortforsling är en fråga att lösa i samband med att ett träd fälls. Här ska även stubbfräsning nämnas som något som kan inkluderas i samband med att man som privatperson anlitar en arborist.

Det första steget dock, det är alltid att kontakta Byggnadsnämnden för vidare vägledning.

Bred kompetens inom byggbranschen
2 Jun 2021