Så påverkas byggbranschen i Stockholm av de blågrönas budget

Nytt år innebär ny budget och för Stockholm är det den nya blågröna koalitionen i Stadshuset som bestämt hur slantarna ska fördelas. I sin presentation av budgeten tillkännagav finansborgarrådet Anna König Jerlmyr att inbromsningen på bostadsmarknaden utgör ett problem och att budgeten innehåller medel för att försöka lösa detta. Byggbranschen befinner sig just nu i ett lite avvaktande läge, det har varit svårt att sälja nyproducerade bostäder och vissa experter förutspår en kraftig minskning på bostadsbyggandet framöver. Detta vill de blågröna råda bot på.

”Ibland finns knappt en enda lägenhet ute på den öppna hyresmarknaden, i en stad på nästan en miljon invånare. Byggandet av hyresrätter måste ta fart, noterar de blågröna”

Bland de blågrönas förslag finns att stadens bostadsbolag ska påbörja 1500-2000 nya allmännyttiga bostäder per år. Hyresköerna är extremt långa i Stockholm, man får i genomsnitt vänta 15-20 år på att få en lägenhet via bostadsförmedlingen. Ibland finns knappt en enda lägenhet ute, i en stad på nästan en miljon invånare. Byggandet av hyresrätter måste ta fart, noterar de blågröna.

Både klassiskt och modernt

Förenklade regler och ett ökat utbud av byggklar mark är två andra punkter i budgeten som de blågröna hoppas ska skapa fler bostäder. Vidare vill man fokusera på ”kvartersstadens och blandstadens kvaliteter”. Man vill också att det satsas både på klassisk och modern arkitektur och att Stockholm ska byggas ”attraktivt, hållbart och tätt”. En arkitekturpolicy där dessa punkter ingår ska tas fram för Stockholm. Exakt hur detta påverkar byggbranschen återstår att se.

Den statliga budgeten påverkar också

Nu är det inte bara den kommunala budgeten som påverkar byggbranschen, utan även den statliga, och i den Moderata/Kristdemokratiska budgeten som antogs av Riksdagen i december föreslås bland annat att det statliga investeringsstödet för hyresbostäder kommer att försvinna. Detta kommer säkert att påverka hur många hyresrätter som byggs, men det är inte en fråga som bara är avhängig investeringsstödet. Kritiker har menat att investeringsstödet egentligen inte gör att det byggs fler och billigare hyresrätter utan att det finns många andra faktorer som påverkar. Dessutom vet vi inte ännu hur den nya regeringen kommer att ställa sig till investeringsstödet för hyresrätter, som de (S och MP) ju var med och tog fram; de har makt att göra ändringar i budgeten om de tycker att det behövs.

Kan bostadskrisen vända?

Det många tror skulle sätta fart på bostadsbyggandet i Stockholm är incitament för att bygga mindre och billigare lägenheter. För att göra detta krävs dock att vissa regler ändras, som krav på tillgänglighet överallt, materialkrav och så vidare. Det går att bygga billigt och bra, men inte med dagens regler. Social Housing, billiga bostäder vikta för familjer med sämre ekonomi är ett annat förslag. Detta finns på många håll i Europa, bland annat i Danmark och England, men skepsisen är stor i Sverige. Och visst kan man tycka att vi i vårt rika land skulle kunna ha råd att ge alla tak över huvudet för en rimlig peng, utan att bygga bostäder av sämre kvalitet. Den nya budgeten gör ett litet försök till att reda ut bostadskrisen i Stockholm, men hur väl det kommer att lyckas är en fråga vi inte har svar på förrän om tidigast ett år.

Bred kompetens inom byggbranschen
13 Feb 2019