Vad kan jag få hjälp med av ett byggföretag?

Det finns en vanlig missuppfattning då det kommer till beskrivningen av ett byggföretag. Denna innebär att man som kund tror sig enbart anlita en snickare som ska hjälpa till med att brädfodra, sätta gipsväggar och allt annat inom sin gebit. Den beskrivningen är lite väl förenklad.

"Som byggföretag kan vi hjälpa dig med en sak - eller med allt du behöver hjälp med. Vi kan vara med från den initiala planeringen av ditt projekt fram till dess att slutbesiktningen sker. Däremellan håller vi en öppen kommunikation där du, och dina önskemål, är det vi utgår ifrån."

Faktum är att du kan ställa frågan i rubriken och därefter få en fråga tillbaka som lyder: vad behöver du hjälp med? Ett byggföretag har nämligen väldigt många strängar på sin lyra och vi kan utgå från att du vill ha hjälp med att bygga och renovera fastigheter i Stockholm och att du kontaktar oss för att bistå dig med detta projekt. Dessa punkter kan vi hjälpa dig med:

Som byggföretag är vi mer längs hela resan

  • Planeringen. En gedigen planering av arbetet innebär att vi - tillsammans med dig som kund - påbörjar planera din tillbyggnad ekonomiskt och kring vilket material som ska användas. Det innebär att vi dels kan formge din tillbyggnad, få denna att passa in mot övriga fastigheten och miljön i området och se om dina önskemål är möjliga att tillgodose utifrån den budget du har att jobba med.

    Dels så innebär även planeringen att vi upprättar en tidsplan som är realistisk. Ett vanligt problem är att man underskattar hur lång tid ett projekt - litet som stort - faktiskt tar. Vi sätter realistiska mål som innebär högre kvalitet och som ger dig en sundare inställning kring när allt ska vara färdigt.

  • Arbetet. Att anlita oss för en tillbyggnad kan ske antingen genom delad- eller totalentreprenad. Den förra innebär - och förutsätter - att du hittar övriga partners som kan genomföra delar av projektet och där vi som byggföretag bistår med resten. Antingen genom expertisen som finns i vår egna arbetsgrupp eller genom de många, skickliga underleverantörer vi etablerat kontakt- och samarbetar med.

    Totalentreprenad innebär att du lägger projektet helt i våra händer och där vi sköter allting som har med din tillbyggnad att göra. Allt från själva byggandet och vidare till all kontakt med olika myndigheter som - eventuellt - berörs. Ett tryggt sätt att säkerställa kvalitet och den viktiga tidsaspekten. I och med att vi är vana vid varandra, vet vilken arbetsgång som gäller samt har en öppen kommunikation så sker arbetet effektivt och utan bromsklossar likt sjukdagar och annat som riskerar att förskjuta arbetet.

  • Efterspelet: Vi upprättar alltid ett tydligt avtal som vi följer till punkt och pricka. Det skapar mindre missförstånd. För att helt utesluta sådana så har vi även en kontrollplan som innebär att vi besiktigar arbetet samt redovisar tids-, och materialåtgång och där vi även är lyhörda gentemot dina eventuella spörsmål.

    Just uppföljning kontra dina önskemål är extremt viktiga ingredienser i vårt arbete. Att vara lyhörd och ha en rak, öppen kommunikation med dig som kund är ofta det avgörande i det färdiga resultatet. Ett byggprojekt kan komma att ändras under resans gång och det är då en mer flexibel byggfirma - med snabba rattutslag - kan vara till gagn. Öppenhet, fantasi och alternativa lösningar - inom rimlighetens gränser - är något vi alltid strävar efter vi våra uppdrag.

Vi lyssnar på dina önskemål

Där hade vi några svar på hur du kan få hjälp av oss. Det som vi ska tillägga i detta är ytterligare ett hårt tryck på knappen märkt kommunikation: du är den som bestämmer hur du vill ha det. Vi har expertisen och kunskapen för att hjälpa dig att förverkliga dina drömmar. Oavsett om det handlar om att gå från koja till slott eller om att bygga en ny uteplats på baksidan. Stora som små projekt - för oss handlar det om att göra ett jobb som våra kunder är nöjda med.

Bred kompetens inom byggbranschen
21 Mar 2018