Vilka arbetar på ett byggföretag?

Att anlita ett byggföretag innebär att du kommer att komma i kontakt med väldigt många olika yrkesmän - eller bara med någon specifik yrkesgrupp. Förklaringen till detta utgår naturligtvis från det självklara - vad är det du behöver hjälp med?

"Vilka yrkesmän du kommer att stöta på beror på hus pass stort projekt det hela handlar om. Vi har - tack vare etablerade kontakter genom åren - skaffat oss gynnsamma samarbeten som gör att vi kan hantera både små och stora projekt. Allt från en arkitekt för planeringen till en besiktningsman kan komma att närvara."

Om vi utgår från oss själva och säger att du anlitar oss för att göra en större tillbyggnad till ditt hus i Stockholm - en tillbyggnad som innebär ett nytt kök - så kan vi peka på vilka olika yrkesgrupper som kommer att besöka dig vid detta projekt.

  • Projektledare: Det är den här personen som du kommer att ha mest kontakt med genom projektet. Det är han/hon som ser till att saker och ting blir gjorda, som ser till att arbetet flyter på enligt tidsplanen ochs om sköter kontakten med myndigheter. Det är också projektledaren som kommer att vara den du ringer vid frågor eller om du, av något skäl, skulle vilja göra en akut ändring i ditt planerade kök. Denne person är tillgänglig sett till att du kan ringa när som helst och förvänta dig ett svar.
     
  • Snickare En - förmodligen flera - snickare kommer att se till att arbetet med stommar, väggar, ytterväggar, isolering, golv och tak sker enligt tidsplanen. Inget byggföretag utan snickare. Det är också den här yrkesgruppen som många tänker på då man hör ordet byggföretag - en viktig del och yrkesgrupp; men bara en del av ett helt lag

Vi använder oss av underleverantörer

  • Redovisningskonsult: För oss är redovisning viktigt och detta speciellt för våra kunder. Du ska svart på vitt veta till vad dina pengar har gått. material, tidsåtgång samt resor till och från ditt hus. öppna kort och tydlig transparens är viktigt för oss

  • Hantverkare Vi använder oss ofta av gynnsamma samarbeten med andra - lika pålitliga - företag och underleverantörer. Har vi totalentreprenad vid din tillbyggnad så innebär det att vi kommer att ta in en behörig elektriker för att sköta alla elinstallationer samt för att dra elen. En rörmokare kommer att se till att vatten dras på ett korrekt sätt. Även exempelvis en plattsättare kommer att finnas för att sätta kakel. Beroende på golv så kan vi även ta in en golvläggare.

  • Ingenjörer och arkitekter Planeringen är extremt viktig och vi kan både designa på ett iögonfallande sätt - utifrån dina önskemål - samt göra ekonomisk- och miljömässigt gynnsamma val gällande material. Detta tack vare en arkitekt. Även gällande placering (om du ska bygga ett nytt hus ) så kan denna yrkesman vara dig till gagn då det byggs för att ge dig maximal effekt av solljus (där du vill ha det). En ingenjör använder vi för att göra ditt hus så energisnålt som möjligt: vilken uppvärmning, vilken ventilation och vilka typer av radiatorer fungerar?

  • Besiktningsman Vi besiktigar alltid alla våra jobb tillsammans med kund. Uppföljning är väldigt viktig för att skapa långsiktiga relationer. Vi brukar alltid råda att man tar in en extern besiktningsman också då det ger svart på vitt kring vilken kvalitet du fått
Bred kompetens inom byggbranschen
6 Apr 2018