När kommer bostadspriserna gå ner?

Det råder stor osäkerhet kring bostadsmarknaden och vart den är på väg, både på kort och lång sikt. Många experter uttalar sig tvärsäkert, men hur mycket ska man egentligen lita på tre ”expertröster” som viftar bort talet om fortsatt sjunkande priser, när de alla tre arbetar som mäklare i Stockholm? Andra röster, som bankerna till exempel, spår fortsatta prissänkningar. Även om dessa uttalanden nästan alltid påstås grunda sig på omfattande undersökningar och analyser bör de alla tas med en nypa salt.

”Om räntorna stiger de närmaste åren kan vi dock räkna med att priserna på bostäder sjunker ytterligare. Högre räntor ger högre boendekostnader och gör således att man inte vill betala för mycket för bostaden”

Sanningen är att det inte finns någon möjlighet att verkligen veta vad som kommer att hända, Det beror på alltför många faktorer. Många av analyserna som gjorts under den första delen av 2019 utgår från att räntorna kommer att börja stiga på allvar, men nu ser det återigen ut att dröja innan styrräntan ens är tillbaka på noll. Om räntorna stiger de närmaste åren kan vi dock räkna med att priserna på bostäder sjunker ytterligare. Högre räntor ger högre boendekostnader och gör således att man inte vill betala för mycket för bostaden.

Våra bostäder är övervärderade

Enligt Boverket är svenska bostäder övervärderade med mellan 18-35%. Överst i spannet ligger lägenheter i storstäder, framför allt i Stockholm och Göteborg, medan villor och småhus ute i landet är mer rimligt värderade. Men att många bostäder är övervärderade betyder ju inte i sig att
marknaden kommer att regleras automatiskt. Om räntorna är fortsatt låga kommer många fortfarande att vilja köpa bostäder, framför allt i områden med stor inflyttning som Stockholm.

Det är inte bostadsrätter det råder brist på

Visst råder det bostadsbrist, men man kan inte koppla den rådande bristen på bostäder i Stockholm till bostadsrättsmarknaden. De högavlönade människor som har råd med bostadsrätter kommer alltid att ha någonstans att bo, i Stockholm och i resten av landet. Det som det råder brist på är billiga hyresrätter, som unga och lågavlönade har råd att bo i. På dyra bostadsrätter ser vi snarare en övermättnad av marknaden. Detta är ett tungt argument för att priserna på bostadsrätter kommer att fortsätta sjunka.

De gyllene åren är över

Det som har lett till de avstannande och även på många håll sjunkande priserna på bostäder beror naturligtvis först och främst på amorteringskravet. Det har gjort det dyrare att köpa bostad och effekten blev påtaglig när priserna plötsligt började sjunka under hösten 2017, efter att ha stigit under många år, och särskilt kraftigt sedan 2012. Under dessa gyllene år steg priserna enormt och många spekulanter gjorde miljonklipp på att köpa, renovera och sedan sälja, ibland till nästan dubbla priset, efter bara ett år. Naturligtvis var det en utveckling som inte höll i längden.

När priserna började sjunka var säljarna kvar i bubblan och hade i praktiken redan räknat in sina stora vinster på försäljningen. Spekulanterna däremot hade inte samma lust till att buda blint som förut. Det blev en obalans, och värst var det för de som precis köpt en bostad för ett dyrt pris och sedan inte kunde sälja sin befintliga bostad till det pris de räknat med. Nu ser vi en situation där säljare och köpare sakta börjar närma sig varandra i vad de förväntar sig för slutpris. Fortfarande är det dock svårt att sälja en bostadsrätt i Stockholm idag. Där man tidigare kunde vänta sig upp till 15-20 spekulanter på en visning kommer det idag kanske bara fem, och man får vara glad om man får ett enda bud, som normalt ligger under utgångspriset.

Allt beror på räntorna

Om räntorna börjar stiga under 2019 är det troligt att priserna på bostäder kommer att fortsätta sjunka. Många som äger sin lägenhet har dock förlikat sig med tanken att priserna inte kommer att återhämta sig på många år, och väljer därför att bo kvar i väntan på bättre tider. Detta gör att färre bostäder kommer att finnas ute till försäljningen, vilket antagligen kommer att ha en dämpande effekt på prissänkningarna. Om det dessutom visar sig att räntorna är fortsatt låga och ser ut att stanna där, är det inte omöjligt att vi till och med kommer att få se stigande bostadspriser igen inom ett par år.

Fler artiklar om byggbranschen

Energiåtgärder - renovera smart

Generalentreprenad

Kontroll av byggföretag

 

Bred kompetens inom byggbranschen
5 Jun 2019