Så kommer Årstafältet se ut när det är klart

Så här kommer Årstafältet se ut när det är klart. Årstafältet har alltid haft en stor potential som aldrig riktigt utnyttjats till fullo. I och med att Stockholm som stad växer enormt och där de södra delarna i synnerhet visat sig vara väldigt populära så kommer Årstafältet att få en större roll - i en helt ny kostym. Något som inte passerat helt obemärkt och utan friktion.

Årstafältet och den planerade - numera pågående - ombyggnationen möttes av både hejarop och protester. Som sig bör i en storstad. Det är ett sundhetstecken och det engagemang som visades tyder på att fältet i fråga är uppskattat och omtyckt. Det skapade även nya idéer och det ledde till vissa förändringar sett till hur den ursprungliga ritningen såg ut. Arkitektbyrån Arkipelag vann den internationella arkitekttävlingen som utlystes år 2007 och har sedan dessa arbetat fram detaljplaner.

Smolket i bägaren har varit att det hela tiden skett en massa förseningar i arbetet som en följd av ideliga överklagan från både privatpersoner och föreningar. Först år 2017 så vann planerna laga kraft och man kunde, så att säga, sätta spaden i jorden och komma igång med de olika etapperna som planerats.

En annorlunda stadsbild som knyter samman

Under senare år har Stockholm sett hur nya stadsdelar poppat upp och byggts fram. Många av dessa har följt samma mönster och haft Hammarby Sjöstad som lite av en ledstjärna. Årstafältet kommer att bli lite annorlunda. Där vill man, rent arkitektoniskt, försöka skapa en större mångfald sett till bostädernas utformning. Trähus i lägre höjd kommer att blandas med högre hus - husen kommer att vara mellan två och 14 våningar.

Det gröna fältet ska bevaras - det har varit lite av den visionen. Årstafältet har fungerat som en lunga åt söderorten. Det är där man kunnat komma bort från sus och dus, vandrat i det gröna och hitta harmoni. Detta ska man inte bygga bort. Man planerar att så många som 22000 träd kommer att planteras - det är väldigt många fler än vad som ursprungligen funnits. Vattnet kommer även det att bevaras och få en tydligare, mer framträdande roll där man kommer att bygga promenadstråk. En annan detalj som sticker ut är det miljövänliga tänket som genomsyrar projektet. Trähus ska byggas och hittills så är 335 lägenheter av det materialet planerade - något som alltså kan bli fler.

Visionen - en måhända ouppnåelig sådan - är att Årstafältet ska bli lite av Stockholms Söderorts svar på Central Park.

Det ska finnas en oas där man - precis som tidigare - kunnat få varva ner och hitta harmoni. En viktig del i detta är att insyn och privatliv respekteras. Där har man tänkt till: bostäderna kommer att byggas med detta i åtanke - både boende och besökande flanörer kommer att känna sig som hemma och där man inte känner att man står i någon annan persons vardagsrum.

Årstafältet kommer att knyta ihop de områden som ligger i närheten på ett tydligt sätt. Från Östberga kommer man med lätthet - och med naturliga steg - att kunna ta sig till Årsta Torg, Valla och vidare till exempelvis Gullmarsplan, och vice versa. Det behövs nya bostäder och Årstafältet kommer, då allt är klart, att kunna erbjuda 15000 människor en möjlighet att kalla stadsdelen sitt hem.

Idrottshallar, verksamheter, förskolor - och golf

Det kommer inte enbart att byggas bostäder. Det handlar om en helt ny stadsdel med allt vad det innebär. Målet är att det ska vara någonting annat än en sovande stad där folk åker på arbetet och återkommer först på kvällen - då man stannar inomhus. För att detta ska ske så krävs det verksamheter som exempelvis restauranger, butiker, cafeer och annat som får folk att vilja röra sig utanför bostadens väggar.

Man kommer att bygga en idrottshall i området - vilket sannerligen är välkommet då Stockholm har en brist på sådana. Därtill så kommer även förskolor att finnas. Något som är attraktivt då det underlättar hämtning och lämning för de familjer som bosätter sig i området.

En het potatis sedan dess att planerna presenterades har varit Årstafältets golfbana. En golfbana som först planerades att rivas, men som nu - av allt att döma - ser ut att bli integrerad i området. Centerpartiet gick bland annat till val med ett löfte om att banan skulle bevaras och nu är det lite av upp till bevis kring huruvida detta sker. Årstafältets Golfbana drar årligen ungefär 150.000 svingande personer till sig - det är alltså ingen liten petitess det handlar om - och att banan nu får vara kvar och dra till sig ännu fler personen är enbart positivt.

För en billig penning finns det möjlighet att träna golf en hel dag tillsammans med andra entusiaster och med hjälp av erfarna instruktörer. Det öppnar unika möjligheter. Hur många andra städer kan stoltsera med en sådan lösning? Här tar man tillvara på någonting verkligt unikt.


Liknande artiklar

Nya tunnelbanestationer i Stockholm

När beräknas Slussen vara klar?

Intresset för mindre lägenheter ökar

Bred kompetens inom byggbranschen
22 Sep 2020