Så många bostäder byggs det i Stockholm varje år

Stockholm är den stad i Sverige som står inför den största utmaningen sett till bostäder kontra antalet invånare. Det finns ett underskott av framförallt hyresrätter och det är också en av anledningarna till varför priserna för bostäder är så pass hög. Stockholm har höga mål och ambitioner vad gäller byggande - för att klara framtiden krävs rejäla kraftansträngningar och rejäla spadtag. Frågan är hur det går? Så här många bostäder byggs det i Stockholm varje år.

Under perioden 2010-2030 så har Stockholm som mål att bygga 140.000 nya bostäder. Detta för att klara av de utmaningar som finns och för att staden även i framtiden ska behålla sin speciella dragningskraft. En hög målsättning som dessutom har en massa delmål att ta i beaktning. Mellan 2014-2020 ska man ha påbörjat byggnationen av 40.000 nya bostäder. 2025 ska siffran ha stigit till 80.000. Det är höga mål och det är också därför man ser byggen ta fart lite varstans i vår huvudstad.

ung kvinna som går omkring i Stockholm

Når man då målen? Det ser inte så värst ljust ut. Det första målet - att bygga 40.000 nya bostäder mellan 2014-2020 - har inte uppnåtts. Man har påbörjat (det räcker med att bottenplattan är gjuten för att det, rent statistiskt, ska räknas) bygget av 25.172 stycken nya bostäder. Det ger en procentsats på 63 %.

Kollar man över hela perioden mellan 2010-20130 så har 45.601 bostäder börjat byggas. Det är naturligtvis bra - men fortfarande så saknas 94.399 bostäder innan målet om 140.000 stycken kan vara att anse som uppnått. Det krävs således en ganska rejäl uppryckning och en bra slutspurt innan Stockholm som stad kan slå sig för bröstet och anse att man lyckats.

Vad kan förenkla byggnationer?

Ambitionen finns, kunskapen finns hos både entreprenörer och byggherrar och staden är i ett akut behov av bostäder. Frågan blir i och med detta ganska naturlig: vad sitter det i, varför bygger man inte fler bostäder och varför har man satt ett mål som är till synes omöjligt att nå? Det är inte helt lätt att svara på.

Men, Stockholm som stad har åtminstone vidtagit åtgärder i syfte att stimulera byggandet. Detta genom att se över frågorna kring markanvisningar och detaljplaner. Rent konkret så har man börjat ändra på detaljplaner i syfte att kunna bygga bostäder. Det har gett effekt - då rätt förutsättningar kunnat visas upp så har bygget startat. Under föregående år så godkändes 8642 bostäder. Målet var satt till 8000.

Gällande markanvisningar så innebär en sådan en slags option som ger en byggaktör rätten att bygga på viss mark. Den kan man få genom exempelvis en tävling eller genom - det vanliga - anbud. Staden analyserar marken och byggaktörens lämplighet innan en markangivelse delas ut. Även här når man målen med råge. Man ville markanvisa 8500 bostäder enligt målet, men man nådde hela 8651 stycken. Av dessa var dessutom 63 % hyresrätter - den bostadsform som staden verkligen skriker efter.

Nimby-rörelsen växer sig stark

En annan detalj i sammanhanget gäller överklagan och därigenom förseningar av planerade byggnationer. Det går - och man har rätt att - överklaga en byggnation om man anser att den stör eller, helt enkelt, inte passar in i området. Vid en sådan överklagan sker en utredning och om det handlar om anmälningar en masse så kan detta försena ett tilltänkt bygge extremt länge. Det handlar ofta om Nimby - Not In My BackYard - och hur vanligt folk ställer dig till förändringar.

Man är okej med att det byggs i Stockholm - så länge det inte sker i närheten av där man själv bor. Här krävs det en uppryckning. Vill man ha en levande storstad så måste man offra någonting också. I vissa fall är protester rimliga och fullt förståeliga. I andra så handlar det enbart om ren egoism.

Relaterade artiklar

Vad kan jag få hjälp med av ett byggföretag?

Vilka arbetar på ett byggföretag?

 

Hög kvalitet i hela processen sparar både tid och pengar
15 Oct 2019