Regler för handikappsanpassning av offentliga lokaler

Alla ska ha rätt att kunna vistas i det offentliga rummet. Här kan du läsa vilka regler för handikappanpassning av offentliga lokaler som gäller i Sverige:

Alla i det svenska samhället har rätt att kunna nå, besöka och nyttja våra offentliga lokaler. Vi kan tänka att det är rum som vi i det här landet äger tillsammans. Även om en skola, en restaurang eller en till exempel en toalett ligger i en fastighet som ägs privat. Så länge lokalen har en offentlig publik ska den vara handikappanpassad.

"Enligt lagen ska sådana lokaler inte utestänga någon. Det gäller vare sig du är till exempel rullstolsburen, kör rullator, har en syn- eller hörselnedsättning, eller annan nedsatt funktionsförmåga."

Boverket är den myndighet som har ansvar för frågorna om tillgänglighet. På så sätt ska staten borga för att så många medborgare som möjligt kan vara med och delta i samhället på lika villkor. Det betyder ändå inte att precis alla kan det. Till exempel kan en sängliggande patient inte räkna med att gå på bio och få plats i salongen, men lagstiftningen är ändå långtgående för rättvisans skull.

Så säger svenska lagar och FN-konventionen

Den som ska bygga om eller göra om en privat lokal till offentlig har själv ansvar för att kraven på tillgänglighet blir uppfyllda på ett tillfredsställande sätt. Du som planerar att bygga nytt, eller bygga om, kan kolla med din kommun vad som gäller.

I grund och botten är det FN:s konvention som styr rättigheter för människor med nedsatt funktion. Alla svenska lagar lutar alltså mot konventionen. Den har nämligen Sverige valt att binda sig till och därför kan vi se den som en juridisk grund för vår tillgänglighet.

De svenska lagarna som rör området går under förkortningarna PBL och PBF, det står för Plan- och bygglagen respektive Plan- och byggförordningen.

Tomter, torg, lekplatser och bad

Hustomter för offentligheten ska vara avsedda vara tillgängliga och möjliga att användbara för så gott som alla. Så långt det är möjligt. Undantag kan göras beroende på verksamhetens syfte och art. En äventyrsbana i ett otillgängligt bergsområde kommer förstås inte kunna fungera för alla med tanke på den speciella terrängen, men det finns inga liknande ursäkter för till exempel lekplatser, torg, badställen. Även vägar, gator, cykelbanor och busshållplatser ska fungera för medborgare med nedsatt funktion.

även cykelbanor måste handikappsanpassas

Boverket har en rad föreskrifter och allmänna råd som visar vad som gäller. Du som ska bygga nytt kan beställa sådana från myndigheten för att få svart på vitt vad som gäller. Det kan även ett erfaret byggföretag hjälpa dig med. I föreskrifterna står det vilka hinder som behöver byggas bort och hur du kan göra för att fixa det.

Bygg bort nivåskillnader och skylta väl

För att ge några konkreta exempel på vad tillgänglighet handlar om:

  • Nivåskillnader. Den som använder rullstol, rollator, kryckor eller andra hjälpmedel för att gå ska kunna komma in i lokalen utan att stoppas av svåra nivåskillnader.
    Här går det ofta att lösa med hjälp av så kallad handikappramp (där trappsteg försvinner) eller genom att bygga lutande kilar över trösklar.

  • Tydliga skyltar. Alla har rätt att kunna orientera sig. Skylta tydligt och sätt upp dina skyltar väl placerade med lättläst text i skarpa kontraster mot underlaget. Det är en stor hjälp för personer med nedsatt syn. Det gör det lättare att hitta rätt i den offentliga byggnaden.

  • Rensa bort hinder. Lösa stolar och annan inredning som stora växter på golvet får man plocka bort. Det gör det också lättare för både synskadade och rörelsehindrade att ta sig fram.

Tänk på allergiker! Doftande blommor, parfymer och andra skarpa dofter ska plockas bort ur lokalerna.

Andra intressanta artiklar

Bygga om kontor till bostäder

BF9K - Så fungerar det

Bygglov för tillbyggnad

Delad entreprenad

 

Bred kompetens inom byggbranschen
29 Jan 2020